Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 3. do 22. 3. 2020 - 12. týden

NEDĚLE 15. 3. 2020 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za rodinu Šebestovu
10:00 Kostel Za + Jana Pechance, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel Za + Zdeničku Mejtovou Lamperovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Aloise Skoumala a rodinu Biháriovou
PONDĚLÍ 16. 3. 2020 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
18:30 Kostel Za rodinu Popovičovu a Sojákovu
ÚTERÝ 17. 3. 2020 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiny Novákovu a Pantlíkovu
STŘEDA 18. 3. 2020 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a požehnání
18:30 Kostel Za + Marii Mikešovou, rodiče, bratra Josefa a Jaromíra s manželkou a * rodinu
ČTVRTEK 19. 3. 2020 SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
06:30 Kostel Za Marii Navrátilovou a její děti s prosbou o Boží požehnání do dalšího života
18:30 Kostel Za + rodiče a bratra Valentovy, za + Květoslavu Musilovou a Boží ochranu pro * rodinu
PÁTEK 20. 3. 2020 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Alenu Blažkovou
SOBOTA 21. 3. 2020 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za * a + rodiny Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu
18:30 Kostel Za + MUDr. Václava Sosnu
NEDĚLE 22. 3. 2020 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za + Marii Šarkoziovou
10:00 Kostel Za + rodiče, + manžela, duše v očistci a * rodinu
11:30 Kostel Za + Josefa Kalivodu a za * a + členy rodiny Kalivodovy, Vojtěchovy, Zelíkovy a Hábovy
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + rodiče Marii a Karla Bouškovy a babičku Boženu Bouškovou

Děkujeme:

 • Děkujeme za vaši štědrost při sbírce minulou neděli.

Oznamujeme:

 • Z dnešní sbírky budeme 30% odesílat pro Církevní základní a mateřskou školu ve Zlíně.
 • Pokyny pro bohoslužby, které budou platit do odvolání:
 • Nebudeme se žehnat svěcenou vodou z kropenek.
 • Nebudeme přinášet obětní dary při mši.
 • Pozdravení pokoje uděláme pokynutí hlavou nejbližším farníkům.
 • Podávání Eucharistie bude pouze na ruku a ve stoje.

V naší farnosti se do odvolání ruší tyto aktivity:

 • Výuka náboženství
 • Zkoušky a zpěv schóly
 • Adorace a pobožnosti křížových cest v kostele
 • Mše v nemocnici a jiných sociálních ústavech
 • Farní nedělní kavárna s farní knihovničkou a pronájmy klubu k soukromým akcím
 • Klub maminek a modlitby matek na faře

Obřady pohřbů a křtů budou slouženy pouze v úzkém a nejbližším rodinném kruhu.

Nabízíme rodinám s dětmi 1. stupně základní školy hlídání dětí na faře.

Prosíme zejména středoškoláky a vysokoškoláky o výpomoc při hlídání.

Obraťte se s bližšími informacemi na kancelář fary nebo na Marušku Domanskou.

Vyzýváme farníky připojme se k modlitbě za ukončení epidemie každý večer v 20 hodin, mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha.