Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 4. 7. do 11. 7. 2021 - 27. týden

NEDĚLE 4. 7. 2021 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Stuchlíkovu, Šenkeříkovu a Ščuglíkovu
08:30 Kostel za rodinu Grossmannovou, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:00 Kostel za + rodiny Víceníkovu, Soporskou, Hýžovu +++ a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 5. 7. 2021 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
07:00 Kostel za + Věru Holoubkovou
18:30 Kostel za požehnání a zdravotní stav Mariana a Ivy Harničárových a za prohloubení jejich duchovního života a důvěry v Boží pomoc
ÚTERÝ 6. 7. 2021 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za * a + rodiny Vránovou a Mánkovou
STŘEDA 7. 7. 2021 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Františka Břečku a + Anastázii Vyskočilovou a jejich + rodiče
18:30 Kostel za + rodiče a prarodiče Šůstkovy a Pláškovy
ČTVRTEK 8. 7. 2021 ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Alzheimer centrum za nemocné
10:00 DS Burešov za nemocné
18:30 Kostel za dar víry a zdraví pro rodinu Poláchovu, Hrubou, Ševčíkovu, Burietovu a Konečnou
PÁTEK 9. 7. 2021 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + rodiny Smetanovu, Valentovu a Vojtkovu a za + Broňku a její nenarozené dítě
11:00 Kostel pohřeb: Vojáčková Ludmila
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + pana Geržu a Prauma, paní Janotovou, Vaculíkovou a Marečkovou
SOBOTA 10. 7. 2021 SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Stavjaníčkovu
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
NEDĚLE 11. 7. 2021 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + manžele Hudečkovy a Gajdošíkovy a za * rodinu s prosbou o Boží požehnání
10:00 Kostel za * a + rodinu Hodgson
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
Hlášení farnosti
4. 7. 2021
14. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU

 

Pondělí                    Slavnost sv. Cyrila a Metoděje patronů Evropy

Úterý                      Památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice

NEDĚLE                   15. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

  • Sbírku této neděle budeme odesílat na pomoc lidem postiženým tornádem. Děkujeme za vaše dary.
  • V pondělí jsme zváni prožít Národní pouť na Velehradě. V předvečer slavnosti se uskuteční tradiční Večer lidí dobré vůle. V rámci tohoto programu se budeme moci zúčastnit i koncertu Godzone, určenému především mladým lidem. Doporučujeme zájemcům seznámit se s programem na velehradských webových stránkách.
  • V naší farnosti bude ranní mše sv. na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v 7 h.
  • Během prázdnin nebude v neděle mše sv. v 11. 30h. Důvodem je uvolnění kněží k zastupování v jiných farnostech v čase dovolených. Děkujeme za pochopení.
  • V sakristii si můžete vyzvednout víno z arcibiskupských sklepů, jako poděkování za vaše příspěvky na opravu varhan.