Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 3. do 8. 3. 2020 - 10. týden

NEDĚLE 1. 3. 2020 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za + pana Hochvalda
08:30 Kostel Za * a + farníky
10:00 Kostel Za * a + rodinu Vicenikovu a Potáčkovu
11:30 Kostel Za + Aloise a Annu Petrů, + Františka a Marii Bodlákovi, + syna Františka a + vnuka Luboška a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za kněze
PONDĚLÍ 2. 3. 2020 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + Jitku a Antonii
18:30 Kostel Za fakultu manegementu a a ekonomiky a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 3. 3. 2020 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + manžela, syna Jana, * rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie
STŘEDA 4. 3. 2020 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za * a + rodiny Poláškovy a Stančíkovy
18:30 Kostel Na úmysl dárce
ČTVRTEK 5. 3. 2020 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za rodiny Svobodovu, Tojnerovu, za dar zdraví, Boží pomoc a požehnání
18:30 Kostel Za dar víry a Boží požehnání pro vnučku Kateřinu
PÁTEK 6. 3. 2020 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ty kteří pečují či pečovali o úklid fary
12:30 Kostel Pohřeb: Jan Lešťanský
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Na úmysl dárce
SOBOTA 7. 3. 2020 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na poděkování Pánu bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
18:30 Kostel Za ty, kteří se starají či starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
NEDĚLE 8. 3. 2020 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za dar obrácení v rodině
08:30 Kostel Za * a + rodinu Holbovu a Fryštackou a Cyrilku
10:00 Kostel Za + Josefa Jakubíčka a jeho + rodiče a duše v očistci
11:30 Kostel Na poděkování za 74 let života a za * a + rodinu Olšanovu a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + farníky

Oznamujeme:

  • Poměrně často přicházejí do naší farnosti požadavky o finanční pomoc. Pastorační rada proto na svém posledním zasedání odsouhlasila odvod 30 % z každé nedělní postní sbírky na specifické účely. Více v Životě farností. Tuto neděli pomáháme Sekci pro mládež s pokrytím nákladů při vzniku audionahrávky papežského dokumentu Christus vivit. Příští neděli podpoříme Studentský Velehrad.

 

  • Aktivity pro letošní postní dobu naleznete v posledním čísle Života farností. Tentokrát jsou zaměřeny na život s Božím slovem.

 

  • V rámci našeho života s Božím slovem budeme mít možnost o svých zkušenostech, pochybnostech či otázkách společně mluvit. Dnes a každou následující postní neděli nabízíme prostor k takovéto debatě v Klubu pod kánoí od 16 do 17 hod. Nazvali jsme ji Efatha ( otevři se), protože právě o otevřenost vůči Bohu i druhým lidem nám půjde.

 

  • Vzadu v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky Charity.