Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 1. 11. do 8. 11. 2020 - 45. týden

NEDĚLE 1. 11. 2020 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
08:30 Kostel za + Ludmilu Rybkovou
08:30 Kostel za + Aloise Štěpána
08:30 Kostel za * a +  farníky
08:30 Kostel za dar víry a milost obrácení dětí a vnuků a dary Ducha svatého
PONDĚLÍ 2. 11. 2020 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
18:30 Kostel za duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel za + Růženu Piontkovou, manžela a duše v očistci
18:30 Kostel na úmysly studentů a za zřízení komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 3. 11. 2020 SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA
18:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 4. 11. 2020 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
11:00 Kostel pohřeb: Mikolajová Irma (1933)
13:00 Kostel pohřeb: Hrnčiřík Josef (1943)
18:30 Kostel za + Karla Nejedlíka
18:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
ČTVRTEK 5. 11. 2020 ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:30 Klub Pod Kánoí Katecheze o Desateru ONLINE Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.
11:00 Kostel pohřeb: Hlaváčková Věra (1927)
18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci
18:30 Kostel na dobrý úmysl
19:15 Kostel Katecheze o Desateru ONLINE Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 6. 11. 2020 PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
11:00 Kostel pohřeb: Michálková Marie (1924)
13:00 Kostel pohřeb: Vašková Růžena (1930)
18:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel za vnučku s prosbou o Boží vedení
SOBOTA 7. 11. 2020 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 Kostel za * a + rodinu Salajovu, Shaw a Škubalovu
18:30 Kostel za * a +  rodinu Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
18:30 Kostel za + rodinu Šrpňovu, Kulheimovu, Pukyšovu, Prokopovu, Komárkovu s prosbou o požehnání pro * rodiny
NEDĚLE 8. 11. 2020 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za * a + rodiny Malenovskou a Čechovu
08:30 Kostel za + maminku a babičku Anežku Chvatíkovou
08:30 Kostel za * a + rodinu, za uzdravení dcery a duše v očistci
08:30 Kostel za * a +  farníky

Hlášení farnosti 1. 11. 2020

Slavnost Všech svatých

MŠE SVATÉ

VŠEDNÍ DNY

 • Každý den bude pouze jedna mše svatá v 18.30 hod, a to bez účasti lidu. Bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live). Vámi zadané intence budou odslouženy.

NEDĚLE

 • Nedělní mše svaté budou bez účasti lidu a stejně jako ve všední dny je budete moci sledovat přes internet a to: v 8. 30 hod. pro farnost Filipa a Jakuba a v 10.00 hod. pro farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (POUZE V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU 1.– 8. 11.)

Svaté přijímání bude možno přijmout denně a to v tyto časy:

Ve všední dny

 • ráno od 7.00 do 7.15 a večer od 18.00 do 18.15

V neděli

 • ráno od 7.00 do 8.00 hod.
 • odpoledne od 15.00 a 16.00 hod.

Průběh svatého přijímání:

Ve stanovené hodiny přicházejte do prostoru před hlavní vchod do kostela, ale NEZHLUKUJTE SE! Pokud nejste rodina dodržujte rozestupy tří a více metrů. Ve vchodu kostela bude stát kněz s reproduktorem a se shromážděnými se pomodlí. Následně odcházejte k bočnímu vchodu (od divadla), kde vám druhý kněz podá sv. přijímání. Dodržujte přitom rozestupy nejméně tři metry. Po přijetí eucharistie okamžitě odcházejte.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • V následujícím čase budeme zpovídat jen po telefonické domluvě na faře.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA

 • Všechna setkání na faře jsou i nadále zrušena.
 • Farní kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

ÚČAST VĚŘÍCÍCH NA SVATBÁCH A POHŘBECH

 • Od středy 21. 10. je na těchto obřadech možná účast pouze 10 lidí.

 

Aktuální oznámení:

 • Od minulé neděle je pro farníky v kostelních nástěnkách a na webových stránkách (v sekci formace), nabídnutý nový materiál k smysluplnému prožití karantény. Je nazván PROJEKT OIKOS. S jeho pomocí každodenně rozvinete tří oblasti svého života. Vztahy k sobě, druhým a Bohu. Jde o nabídnuté podněty a inspirace, které budete moci obohatit i o svou vlastní zkušenost a navíc budovat ve trojici vzájemné vztahy. Druhou nabídkou je KURZ VÍRY pro rozšíření vašich znalosti v oblasti víry a k prohloubení svého vztahu k Pánu. Materiály budou každý týden aktualizovány na webu a v tištěné podobě v kapli Panny Marie.
 • Jako každý rok i letos bude možné vytvořit vánoční dárky pro děti na Ukrajině. Bližší informace naleznete na webu Charity a na nástěnkách.
 • Při každém nedělním podávání přijímání bude k dispozici nový nástěnný kalendář, kterým podpoříte nový kamerový systém v kostele.
 • Vzhledem k výjimečné zdravotní situaci ve světě, rozšířil Svatý otec možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci na celý měsíc listopad. Je nutné dodržet stanovené podmínky. Bližší informace najdete opět na webu a nástěnkách.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH LETOS NEBUDOU!

 

SLEDUJTE FARNÍ WEB A INFORMACE PŘI VEČERNÍCH PŘENOSECH BOHOSLUŽEB!