Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 2. do 5. 3. 2023 - 09. týden

NEDĚLE 26. 2. 2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, jejich + rodiče a * rodiny Kašíkovu a Dvořákovu a Kadlčákovu
08:30 Kostel za nemocnou dceru, synovce a další nemocné příbuzné
10:00 Kostel za + manžela Jaroslava, + rodiče z obou stran a +++
11:30 Kostel na poděkování za 76 let života, s prosbou za dar víry a pokoje do dalších let
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 27. 2. 2023 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za dar rozlišování a důvěry v Pana Ježíše pro manžela a za Boží požehnání pro celou rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 28. 2. 2023 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Antonína Pelánka, manželku Marii a dvoje rodiče
STŘEDA 1. 3. 2023 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel za * a + rodinu Konečnou, Bestendingovu a +++
ČTVRTEK 2. 3. 2023 ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Karla Nebáznivého ,+ sestru Ludmilu Višenkovu, + rodiče Červenkovy a syna Josefa
18:30 Kostel na poděkování za dar života
PÁTEK 3. 3. 2023 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Šalenovu, Vávrovu a Šintálovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za jednotu a Boží požehnání pro rodinu Novou
SOBOTA 4. 3. 2023 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Jakubíčkovu.
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a Boží ochranu pro jeho * děti s rodinami
NEDĚLE 5. 3. 2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + manžela Jana a syna Jana Uhlíkovy, * rodinu a duše v +++
08:30 Kostel za + a * rodiny Szyrokou a Ernstovou
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy a +++
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za uzdravení vztahů v rodině, Boží požehnání pro matku a dceru a ochranu Panny Marie

SVÁTKY V TÝDNU

NEDĚLE        2. neděle postní   

 

OZNAMUJEME

 

  • Sbírka Haléř sv. Petra vynesla minulou neděli 103 573 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
  • V úterý 28. 2. v 19.30 hod. se v našem kostele uskuteční Večer chval spojený se svědectvím a přímluvnou modlitbou. Jste srdečně zváni.
  • Prosíme farníky, aby se v sakristii zapisovali k vedení pátečních a nedělních křížových cest. Tyto pobožnosti budou vždy v pátek v 17.45 h. a v neděli v 16 h.
  • K postní době patří dobročinnost, proto výtěžek z postních pokladniček využijeme k pomoci uprchlým rodinám z Ukrajiny žijícím v našem městě. Výtěžek z pokladničky u Judy Tadeáše (během postní doby) a sbírku v neděli 19. 3. odešleme na pomoc lidem z Bachmutu a Charkova.
  • Farníci z kostela Panny Marie ve Zlíně zvou na setkání nad ručně opsanými knihami Nového zákona. Uskuteční se v neděli 5. března od 17 do 19 hodin ve Velkém sále pod kostelem PMPK na Jižních Svazích.
  • Zveme vás na farní dovolené. V červnu do Medžugorje a v červenci do Dolomit. Bližší informace najdete na webu farnosti, kde se také můžete přihlásit.