Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 10. do 1. 11. 2020 - 44. týden

NEDĚLE 25. 10. 2020 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
08:30 Kostel za * a + rodinu Vavrušovu a Knapkovu
08:30 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za + Františka Lekeše, za + vnučku Veroniku a jejich * a + rodiny
08:30 Kostel za + Františka Vichorce, rodiče Mikovy a * rodinu
PONDĚLÍ 26. 10. 2020 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 Kostel za * a + rodiny Vránovu a Mankovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za zřízení komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 27. 10. 2020 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 Kostel za * a + rodinu Chalupovu a Lukášovu
STŘEDA 28. 10. 2020 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
10:00 Kostel pohřeb: Hanáčíková Eva (1937)
18:30 Kostel za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel za + rodiče Juliuse a Jiřinu Březíkovy, nenarozené děti a duše v očistci
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE
ČTVRTEK 29. 10. 2020 ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE
18:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za + manžela a * + rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE
PÁTEK 30. 10. 2020 PÁTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:30 Kostel za + manžela a dva bratry, za * rodinu Navrátilovu, dar zdraví a Boží požehnání
18:30 Kostel na úmysl dárce
SOBOTA 31. 10. 2020 SV. WOLFGANGA, BISKUPA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Němečkovu a Hnilicovu a za duše v očistci
18:30 Kostel za + Jana Hřebačku
18:30 Kostel za + Anežku Vaculkovou a její + rodinu s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro * rodiny Vojáčkovu a Súkupovu
NEDĚLE 1. 11. 2020 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
08:30 Kostel za + Ludmilu Rybkovou
08:30 Kostel za + Aloise Štěpána
08:30 Kostel za * a +  farníky
08:30 Kostel za dar víry a milost obrácení dětí a vnuků a dary Ducha svatého

Hlášení farnosti 25. 10. 2020
30. neděle v mezidobí

Výročí posvěcení kostela

Svátky v týdnu

Středa:         Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Čtvrtek:       Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Neděle:        Slavnost Všech svatých

Děkujeme

 • Děkujeme za vaši trpělivost při snášení vládních omezení i za vynalézavost ve službě druhým.

Oznamujeme

Situace je stále náročnější, proto vás žádáme o trpělivost a odvahu i do dnů následujících. Velkou výzvou pro obyvatele naší země je doporučení zůstat doma. Moc vás prosíme, abyste tuto výzvu přijali i vy věřící. Z tohoto důvodu platí od neděle 18. 10. v naší farnosti následující pravidla:

MŠE SVATÉ

VŠEDNÍ DNY

 • Každý den bude pouze jedna mše svatá v 18.30 hod, a to bez účasti lidu. Bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live). Vámi zadané intence budou odslouženy.

NEDĚLE

 • Nedělní mše svaté budou bez účasti lidu a stejně jako ve všední dny je budete moci sledovat přes internet a to v 8. 30 hod. (farnosti Filipa a Jakuba a v 10.00 farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů)
 • VŠECHNY DOPOSUD REZERVOVANÉ MŠE SV. SE TÍMTO RUŠÍ!

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Svaté přijímání bude možno přijmout pouze v neděle, a to v tyto časy:
  • ráno od 7.00 do 8.00 hod.
  • odpoledne od 15.00 a 16.00 hod.

Průběh svatého přijímání:

Ve stanovené hodiny přicházejte do prostoru před hlavní vchod do kostela, ale NEZHLUKUJTE SE! Pokud nejste rodina dodržujte rozestupy tří a více metrů. Ve vchodu kostela bude stát kněz s reproduktorem a se shromážděnými se pomodlí. Následně odcházejte k bočnímu vchodu (od divadla), kde vám druhý kněz podá sv. přijímání. Dodržujte přitom rozestupy nejméně tři metry. Po přijetí eucharistie okamžitě odcházejte.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • V následujícím čase budeme zpovídat jen v nutných případech, a to po tele-fonické domluvě.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA

 • Všechna setkání na faře se pro následujících čtrnáct dnů ruší.
 • Farní kancelář bude fungovat jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

ÚČAST VĚŘÍCÍCH NA SVATBÁCH A POHŘBECH

 • Od středy 21. 10. je na těchto obřadech možná účast pouze 10 lidí.

 

Aktuální oznámení:

 • Odedneška je pro farníky v kostelních nástěnkách a na webových stránkách (v sekci formace), nabídnutý nový materiál k smysluplnému prožití karantény. Je nazván PROJEKT OIKOS. S jeho pomocí každodenně rozvinete tří oblasti svého života. Vztahy k sobě, druhým a Bohu. Jde o nabídnuté podněty a inspirace, které budete moci obohatit i o svou vlastní zkušenost a navíc budovat ve trojici vzájemné vztahy.
 • Jako každý rok i letos bude možné vytvořit vánoční dárky pro děti na Ukrajině. Bližší informace naleznete na webu Charity a na nástěnkách.
 • Vzhledem k výjimečné zdravotní situaci ve světě, rozšířil Svatý otec možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci na celý měsíc listopad. Je nutné dodržet stanovené podmínky.

 

SLEDUJTE FARNÍ WEB
A INFORMACE PŘI VEČERNÍCH PŘENOSECH BOHOSLUŽEB!