Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 9. do 6. 10. 2019 - 40. týden

NEDĚLE 29. 9. 2019 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého manžela Antonína Gurského
08:00 Kostel Za zemřelé rodiče Štětkářovy, zemřelého syna Václava a zemřelého zetě Vojtěcha
10:00 Kostel Poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Válkovu a Andrýskovu
11:30 Kostel Za zemřelou paní Barcuchovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ 30. 9. 2019 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za zemřelého bratra, jeho živou a zemřelou rodinu
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 1. 10. 2019 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu
STŘEDA 2. 10. 2019 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
06:30 Kostel Za ochranu o pomoc Boží pro manžela s prosbou o uzdravení
18:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Stuchlíkovu a Singrovu
ČTVRTEK 3. 10. 2019 ČTVRTEK 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelého Františka Vranu a živou rodinu
18:30 Kostel Za zemřelého doc. Otakara Ropa
PÁTEK 4. 10. 2019 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Annu a Františka Kořínkovy a živou rodinu
SOBOTA 5. 10. 2019 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Za ty, kteří se starají nebo starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
18:30 Kostel Za zemřelého MUDr. Václava Sosnu
NEDĚLE 6. 10. 2019 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za rodinu Věrných, zemřelou manželku, bratra a rodiče
10:00 Kostel Za zemřelého Vojtěcha Zezulku a zemřelou Marii Zezulkovou a živou a zemřelou rodinu
11:30 Kostel Za zemřelé rodiče Ludmilu a Josefa, živé a zemřelé rodiny Mikuláškovu, Soborskou a Píškalovu a za duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Pánkovu, Párovu a duše v očistci