Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 5. do 10. 5. 2020 - 19. týden

NEDĚLE 3. 5. 2020 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:00 Kostel Za farníky.
08:30 Kostel Na poděkování za dar života s prosbou o B. požehnání a ochranu do dalších let.
10:00 Kostel Za + Stanislava Lexu a * a + rodinu Lexovu.
11:30 Kostel Za * a + rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu.
18:30 Kostel Za rodinu Grossmannovu a Hánovu, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
PONDĚLÍ 4. 5. 2020 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za živou a + rodinu Baláčovou a duše v očistci.
18:30 Kostel Na úmysly studentů.
ÚTERÝ 5. 5. 2020 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiče Šůstkovy – za spásu jejich duší a zrození pro nebe.
STŘEDA 6. 5. 2020 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za celou rodinu Záleských.
14:00 Kostel Pohřeb: Bendová
18:30 Kostel Za + rodiče Josefa a Vlastu Zajíčkovy, * rodinu a duše v očistci.
ČTVRTEK 7. 5. 2020 ČTVRTEK 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiče Váňovy, snachy Evu a Růženu s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro * rodinu Váňovu a Zbořilovu.
18:30 Kostel Za + rodiče z obou stran, za dar víry pro rodinu Blažkovu, Sušánkovu, za duše v očistci a nenarozené děti.
PÁTEK 8. 5. 2020 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
06:30 Kostel Na úmysl dárce.
13:00 Kostel Pohřeb: Tomšů
18:30 Kostel Za + rodiče Pechancovy, + syna Josefa a * rodinu.
SOBOTA 9. 5. 2020 SOBOTA 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností.
18:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
NEDĚLE 10. 5. 2020 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel Za * a + rodinu Vránovou a + rodinu Maukovou.
08:30 Kostel Na poděkování za dar života a požehnání do dalších let Jarky Chvatíkové.
10:00 Kostel Za rodinu Hodgson.
11:30 Kostel Za farníky.
18:30 Kostel Za * a + rodiny Gerychovu, Keprtovu, Suszkovu a Němcovu.

Děkujeme

            - Děkujeme všem zúčastněným za pondělní Večer chval.

 

Oznamujeme

- V pátek jsme vstoupili do měsíce května, tradičně zasvěceného Panně Marii, proto jsme zařadili bezprostředně po bohoslužbách májové pobožnosti.

- Připomínáme, že ještě celý následující týden mše v kostele nebudou, ale máte možnost v půlhodině po sedmé, osmé a sedmnácté hodině přijmout v kostele eucharistii.

- Po delší době vyšlo další číslo Života farností. K rozebrání bude v kostele. Zároveň vás prosíme o pomoc při distribucí lidem, kteří si pro něj nebudou moci dojít sami. Uvnitř každého zpravodaje najdete malý dotazník. Vytváříme novou databázi farníků a tak bychom právě touto cestou rádi získali nové či aktualizované údaje. Uplynulé měsíce nám ukázaly, že sice uvnitř farnosti máme síť vztahů, není však dostatečná a chybí nám kontakty zvláště na staré, osamocené, nemocné a lidi bez internetu.

- Ve středu 6. 5. proběhne biskupská vizitace naší farnosti. Při té příležitosti bude biskup Antonín Basler sloužit v 8 h. mši svatou v kapli na Regině, kterou budeme přenášet přes internet.

- Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje na svém webu každé ráno v 8 h. kratičké duchovní povzbuzení s názvem Mluv, Pane.

- Jsou ještě volné intence na mše sv. Zájemci: Volejte nebo se zastavte na faře v úřední hodiny tj. v pondělí 8–11 h. a ve středu 14–17 h.

 

Pokud pomoc potřebujete

- Nacházíte-li se v náročných životních podmínkách, neváhejte se obrátit na oblastní Charitu, Nadační fond Credo nebo na faru.

 

Pokud pomoc nabízíte

- Vzhledem k tomu, že většina žen věnujících se úklidu kostela spadá do rizikové skupiny, prosíme další farníky o pomoc s úklidem a dezinfekcí kostela. Pro další informace kontaktujte farní kancelář.

- Zapojit se můžete do pomoci skrze projekty Charity ČR, Papežských misijních děl a jiných subjektů. Nejjednodušším způsob pomoci ovšem zůstává všímavost a ohleduplnost vůči těm, které máte ve svém okolí.

 

Život farnosti v čase mimořádných opatření

- Pro následujících 14 dnů, dneškem počínaje, nastávají v naší farnosti tyto změny:

1) Přenosy bohoslužeb z Reginy budou pokračovat až do konce karantény

2) Mše svaté se prozatím v kostele slavit nebudou. Výjimkou jsou pohřby.

3) Několikrát denně bude v kostele rozdáváno svaté přijímání. Jednoduché pravidlo k zapamatování: 3x3 což znamená 3 půlhodiny, během nichž se 3x kněz s vámi pomodlí a podá eucharistii a to na začátku, uprostřed a na konci.

Všední dny:

            6.30–7.00     – určeno především pro ty, kdo směřují do zaměstnání

            8.00–8.30    – určeno především pro důchodce směřující na nákupy

            17.00–17.30  – určeno především pro ty, kdo se vracejí ze zaměstnání

            S udílením eucharistie je nutné zachovat tato pravidla:

            - dezinfikovat si ruce u vchodu do kostela

            - zachovávat rozestupy 2 m.

            - přijímat výhradně ve stoje a na ruku

            - v kostele zůstávat jen krátkou dobu

             

Neděle: (stejné pravidlo 3x3)

            10.00 – 10.30

            17.00 – 17.30

            18.30 – 19.00

Nově platí možnost shromažďování 15. lidí v kostele. Proto je nutné se s ohledem na ostatní v kostele nezdržovat příliš dlouho. Stále je možnost individuální zpovědi na faře domluvené s příslušným knězem telefonicky.