Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 5. do 16. 5. 2021 - 19. týden

NEDĚLE 9. 5. 2021 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za rodinu Chvatíkovu
10:00 Kostel za + rodiče Vlastu a Karla Perutkovy a za dar zdraví pro * rodinu a +++
11:30 Kostel za + rodiče Juříčkovy, + manžela Františka, + bratra Františka a * rodinu.
16:00 Kaple PM na Pasekách májová pobožnost Májová minipouť rodin ke kapličce na zlínských Pasekách. Sraz ve 14 h. na Kocandě v místě bývalé koliby. Pouť zakončí májová pobožnost u kapličky v 16 h.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
 
18:30 Kostel za * a + kněze a nová kněžská povolání
PONDĚLÍ 10. 5. 2021 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel poděkování za 40 let života Pavla Dudra s prosbou o požehnání a ochranu pro celou rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 11. 5. 2021 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
12:00 Kostel pohřeb: Švanda Ladislav
STŘEDA 12. 5. 2021 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Marcelu Jansen a * i + rodinu
13:00 Kostel pohřeb: Opravilová Ludmila (1924)
18:30 Kostel za + Jaroslava Válka k 3. výročí úmrtí a za duše v očistci
ČTVRTEK 13. 5. 2021 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za * a + členy Rodiny Neposkvrněné
17:00 Kostel za mír a pokoj ve světě, zvláště na Ukrajině
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za * a + členy Živého růžence Zlín
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 14. 5. 2021 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
06:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu vnučky Magdalény s prosbou o požehnání do dalších let
11:30 Kostel pohřeb: Brhelová Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel poděkování za dar života Heleny Šafránkové s prosbou o ochranu P. Marie
SOBOTA 15. 5. 2021 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Jarošovy a * rodinu Jurákovu, Schneiderovu, Štrbovu a Adamuškovu
18:30 Kostel za rodinu Kuchovskou, Skybovu a Tvrdoňovu
NEDĚLE 16. 5. 2021 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkyříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu.
08:30 Kostel za * a + rodinu Olšanovu, Bílkovu, Holíkovu a Ondráčkovu. Za 70. let života a duše v očistci.
10:00 Kostel na poděkování za dar života syna a zetě s prosbou o požehnání za jejich rodiny
11:30 Kostel za farníky
16:00 Kaple PM, Zlín-Příluky májová pobožnost 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie ustavičné pomoci, Zlín-Příluky, sraz ve 14.00 hod. u Domova seniorů na Burešově
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + maminku Ludmilu Bluskovou a její rodinu
Hlášení farnosti
9. 5. 2021
7. neděle velikonoční

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek                    Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek                         Svátek sv. Matěje, apoštola

NEDĚLE                    7. neděle velikonoční

 

 • OZNAMUJEME
 • V měsíci květnu vás zveme k prožívání májových pobožností do kostela.
 • Dnes vás zveme na májovou minipouť ke kapličce Panny Marie na Pasekách, půjdeme nenáročnou stezkou z Kocandy (cca 6 km), sraz ve 14hod. na místě bývalé koliby na Kocandě. Májová pobožnost začne v 16 hod. Těšíme se na vás.
 • V rámci 13. ročníku Týdne pro rodinu zveme rodiny k prožití různých aktivit nabídnutých na farních webových stránkách.
 • Následující sobotu proběhne konference o Farních evangelizačních buňkách. Zveme vás ke sledování. Bližší informace najdete na plakátku.
 • Karmelitánské knihkupectví Veni je od pondělí 10. května otevřeno od pondělí do pátku 9.30 – 12/ 14 – 17
 • Centrum pro rodinu Zlín připravuje na 23. května odpoledne pro rodiny s dětmi.
 • Od následujícího týdne rušíme přenosy mší svatých. Streamovat budeme pouze nedělní mši v 10h.
 • Připomínáme, že si dárci na opravu varhan mohou ze sakristie odnést víno z arcibiskupských sklepů.
 • Omlouváme se za chybnou informaci ohledně změny čísla účtu farnosti. Správně je uvedeno na webu.

 

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky nebo platební terminál anebo zasláním daru na farní účet či pomocí QR kódů (farnostzlin.cz/sbirka).

 

POMOC S DEZINFEKCÍ

            Prosíme farníky, aby pomohli s dezinfekcí po každé bohoslužbě.