Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 1. do 23. 1. 2022 - 03. týden

NEDĚLE 16. 1. 2022 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Dalajkovu a zemřelou dceru Jarmilu
08:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, rodiče a * rodinu Ryšavou
10:00 Kostel Poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o dar víry a ochrany P. Marie
11:30 Kostel za + Ladislava Bartla a Pavla Mironova a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 17. 1. 2022 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
06:30 Kostel za + Annu Frolkovu, * rodinu Frolkovu a +++
18:30 Kostel Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 18. 1. 2022 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
06:30 Kostel na dobrý úmysl a ++++
STŘEDA 19. 1. 2022 STŘEDA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na úmysl dárce
18:30 Kostel za dar zdraví pro nemocnou osobu
ČTVRTEK 20. 1. 2022 SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za nemocné rodiče, za bratry a jejich děti
18:30 Kostel za * a + rodiny Jiříkovskou, Dlabačovou, Zezulkovou a * rodinu Gregůrkovou
PÁTEK 21. 1. 2022 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za + Milana Tesaře, zástupce ředitele ZUŠ Morava
11:00 Kostel pohřeb: Svobodová Anna (1926)
12:30 Kostel pohřeb: Vojáček Jan
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za dar zdraví pro celou rodinu
SOBOTA 22. 1. 2022 SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Pavla Klhůfka
18:30 Kostel za + bratra Antonína a * rodinu
NEDĚLE 23. 1. 2022 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za + Petra Malého.
10:00 Kostel za rodinu Ondrouškovu a Chmelařovu
11:30 Kostel za zemřelou Helenu Máčalovou, rodiče z obou stran a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za bratra Václava, při příležitosti jeho 70 narozenin, s prosbou o dar zdraví a sílu do dalších let, za jeho + bratra Josefa a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu.
  • Od úterý začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Srdečně zveme farníky na Ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v neděli 23. ledna v 16 h. v našem kostele.
  • Následující víkend prožije skupina mladších biřmovanců víkend v Rajnochovicích.
  • Zveme odvážné muže k zapojení se do:
    • Duchovní aktivity Exodus 90, tedy devadesáti denní přípravy na Velikonoce
    • Duchovní obnovy zvané Garáž, rozdělené na deset online setkání, tu můžete využít už od konce ledna. Info. najdete na nástěnce a v Životě farností.
  • Upozorňujeme rodiče, že už nyní mohou přihlašovat své děti na Sněženky, tedy jarní prázdniny v Rajnochovicích. Akce proběhne 7. – 11. 2. 2022, a to na Arše pro žáky základních škol a na Přístavu pro středoškoláky. Viz plakát na nástěnce.