Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 11. do 22. 11. 2020 - 47. týden

NEDĚLE 15. 11. 2020 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za + Miloslava Polanského a * rodinu
08:30 Kostel za + Josefa Novosada a + manželku a dceru
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + Františka Miku, rodiče Vichovcovy a * rodinu
PONDĚLÍ 16. 11. 2020 SV. MARKÉTY SKOTSKÉ
06:30 Kostel za + Annu Pekárkovou, rodiče, bratry Bedřicha a P. Josefa
18:30 Kostel na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 17. 11. 2020 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za + Josefa Čecha a * rodinu Čechovu a + rodinu Bobákovu
STŘEDA 18. 11. 2020 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
06:30 Kostel za + rodiče Fischerovy a prarodiče Matouškovy
08:00 Kostel Zpovídání 8–10 h. příležitost ke svátosti smíření
18:30 Kostel za rodinu Strakovu
ČTVRTEK 19. 11. 2020 ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za posílení víry pro rodinu Taláškovu
13:00 Kostel pohřeb: Lekešová Stanislava (1938)
18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za * a + členy živého růžence
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 20. 11. 2020 PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za Marii Šafránkovou, její smíření s Bohem a návrat k Němu
13:00 Kostel pohřeb: Jelínková Radomíra (1960)
17:00 Kostel Zpovídání 17–18 h. příležitost ke svátosti smíření od 17 do 18 h.
18:30 Kostel za + Miroslava Holíka a + rodiče Bořutovy a + dva syny
SOBOTA 21. 11. 2020 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
06:30 Kostel za uzdravení duše i těla, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
18:30 Kostel za rodinu Barcuchovu
18:30 Kostel za + Zdenku a Miroslava Bábkovy a Huberta Ambrose
NEDĚLE 22. 11. 2020 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za + manžely Hudečkovy a Gajdošíkovy a * rodinu
08:30 Kostel za + maminku Marii Jenischovou
08:30 Kostel za + Karla Staňka, Marii Kopečnou a jejich * a + rodinu

Hlášení farnosti 15. 11. 2020
33. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Úterý                 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Sobota              Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Neděle              Slavnost Ježíše Krista Krále

Oznamujeme

MŠE SVATÉ

Všední dny od 16. 11. 2020

 • Vracíme se k všednodennímu pořadu bohoslužeb s maximální účastí 15 lidí. Ranní v 6.30 h, a večerní v 18.30 h., která bude přenášena přes internet (farnostzlin.cz/live).
 • Pro účast na bohoslužbě se zapište na webu (cz/rezervace). Přednost má rodina, která zadala intenci.

Neděle

 • Nedělní mše svaté bez účasti lidu můžete sledovat přes internet, a to:
 • v 8.30 h. pro farnost Filipa a Jakuba
 • v 10.00 h. pro farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude možno v následujících týdnech přijmout v tyto časy:

Neděle

 • ráno od 7 do 8 h.
 • odpoledne od 15 do 16 h.

Přístup do kostela bude v tu dobu hlavním vchodem po max. 15 lidech.

SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele

 • Středa od 8 do 10 h.
 • Pátek od 17 do 18 h.
 • Individuální domluva zůstává.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18 h.

FARA

 • Farní kancelář funguje jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

KNĚZ NA TELEFONU

 • V případě vážných problémů, které byste rádi řešili s knězem máte možnost volat o. Ivanovi na jeho tel. číslo: 603 844 331.

SVATBY A POHŘBY

 • Od pondělí 16. 11. je na těchto obřadech možná účast max. 15 lidí.

 

Aktuální oznámení:

 • Dnes od 17 do 18 h. zveme na virtuální „čaj o páté“ – setkání farníků s kněžími skrze videokonferenci. Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.
 • RR49 zve v pondělí 16. 11. po večerní mši svaté na povídání s o. Miroslavem o jeho vězeňské službě. Vzhledem k opatřením můžete program sledovat přes internet (farnostzlin.cz/live).
 • Připomínáme materiály ke smysluplnému prožití karantény. Prvním je PROJEKT OIKOS, s jehož pomocí každodenně rozvinete tří oblasti svého života. Vztahy k sobě, druhým a Bohu. Nabídnuté podněty a inspirace, můžete obohatit i o svou vlastní zkušenost. Druhou nabídkou je KURZ VÍRY pro rozšíření vašich znalosti v oblasti víry a k prohloubení svého vztahu k Pánu. Také povzbuzujeme k zapojení do Dušičkové výzvy. Děkujeme všem, kdo své příspěvky již zaslali.
 • Jako každý rok i letos bude možné vytvořit vánoční dárky pro děti na Ukrajině.
 • Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici nové farní kalendáře, jejichž zakoupením přispějete na kamerový systém v kostele. Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný. K dispozici už jsou i letošní Adventní kalendáře.
 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál. Děkujeme.
 • Kvůli omezenému osobnímu kontaktu spouštíme zapisování intencí na webu farnosti pro období leden–březen 2021 (farnostzlin.cz/intence). Zapisovat intence můžete i osobně na faře, a to v úředních hodinách.
 • Vzhledem k výjimečné zdravotní situaci ve světě, rozšířil Svatý otec možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci na celý měsíc. Je nutné dodržet stanovené podmínky a vybrat si osm libovolných listopadových dnů.
 • Od 18. listopadu nabízí prodejna Veni možnost vyzvednout si objednané knížky, víno, svíčky i cokoliv jiného, co potřebujete. Objednávat můžete na e-shopu Karmelitánského nakladatelství www.ikarmel.cz (využijte možnost – osobní odběr – prodejna Zlín). Nebo emailem [email protected], popřípadě telefonicky 736 522 831. Zájemce můžeme provést naším knihkupectvím také virtuálně. Jsme tu pro Vás s chytrým telefonem v ruce. Stačí si domluvit čas hovoru. Knihy dle vašeho přání předvybereme a prolistujeme je společně na dálku. Své objednávky si můžete vyzvednout v „okénku“ našeho knihkupectví, které je otevřeno každý všední den od 9.30 do 17.00 hodin.
SLEDUJTE FARNÍ WEB
A INFORMACE PŘI PŘENOSECH BOHOSLUŽEB!