Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 10. do 9. 10. 2022 - 40. týden

NEDĚLE 2. 10. 2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel za zemřelé manžele Aloise a Máriu Skoumalovi
10:00 Kostel za biřmovance, jejich rodiny a kmotry
11:30 Kostel za + Jaroslava Nepevného a za dar zdraví pro rodiny z obou stran
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky 
PONDĚLÍ 3. 10. 2022 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + členy rodiny Strakovy a +++
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 4. 10. 2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
06:30 Kostel za bratra Jana s prosbou o Boží vedení v životě
STŘEDA 5. 10. 2022 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
06:30 Kostel za + Kamilu Huspeninovou 
18:30 Kostel za pozůstalého syna Jiřího, za sebevrahy a jejich rodiny
ČTVRTEK 6. 10. 2022 SV. BRUNA, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Margitu a Františka, + sestru Antonii a švagra Michala + dceru Jitku
18:30 Kostel za + tatínka k nedožitým 85. narozeninám a +++
PÁTEK 7. 10. 2022 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
06:30 Kostel za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Miroslava Holíka, + rodiče Bořutovy a jejich + syny
SOBOTA 8. 10. 2022 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za život vnuka Mikuláška
18:30 Kostel za maminku Ludmilu a její sestru Marii k památce jejich umrtí
NEDĚLE 9. 10. 2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za dobrou, obohacující a kvalitní formaci ministrantů v celé České republice a za kvalitní formaci seminaristů v České republice
10:00 Kostel poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
11:30 Kostel za + Ignáce Stanislava Horníčka k výročí 25 let od úmrtí
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Františka z Assisi

PÁTEK          Památka Panny Marie Růžencové

NEDĚLE        28. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME:

  • Od následujícího týdne začnou pravidelné pondělní mše sv. pro studenty. Zahajovací mše bude v pondělí 3. 10. v 18. 30 hod. Po mši svaté se můžete těšit na společný program, kde bude příležitost seznámit se s ostatními. Srdečně zvou členové RR49.
  • Prosíme členy Eucharistické hodiny, aby si v sakristii vyzvedli modlitební brožury a list o. arcibiskupa Jana.
  • Každé druhé úterý v měsíci v 18 hod. zveme lektory, a ty, kteří by se rádi přidali, na pravidelná formační setkání v kostele. První setkání se uskuteční 11. 10.
  • V říjnu proběhnou volby do pastorační rady. Lístky s navrhovanými kandidáty můžete vhazovat do schránky připravené pod kůrem, termín je prodloužen do 9.10.
  • Příští sobotu 8.října se uskuteční na faře od 9 hod. Misijní tvoření. Zveme zvláště děti, ale mohou přijít i šikovní rodiče. Materiál bude zajištěn, předpokládané ukončení bude ve 12 hod.
  • Klub maminek a modlitby matek zvou nové zájemkyně především z řad maminek na otevřená setkání, které probíhají každé úterý od 8:30 do 9. hod. v Klubu Pod kánoí na faře.
  • Dnes je uzavřena farní kavárna v Klubu Pod kánoí, protože ji mají rezervovanou biřmovanci pro přípravu agapé po slavnosti. Děkujeme za pochopení.

V MINULÉM ČÍSLE ŽIVOTA FARNOSTI NA JDETE POZVÁNÍ NA:

Kurz o výchově; Konferenci o společenství; Děkanátní pouť na Velehrad