Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 4. do 2. 5. 2021 - 17. týden

NEDĚLE 25. 4. 2021 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)
07:00 Kostel poděkování za 40 let manželství a za rodinu Stuchlíkovu, Dudrovu, Chvatíkovu a Kouřilovu
08:30 Kostel za skauty
10:00 Kostel za + Annu Trnčákovou k nedožitým 100. narozeninám a za  rodiny Trnčákovu, Salátovu a Mudříkovu.
11:30 Kostel za farníky
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + manžela Josefa Kubáníka a jeho * rodinu
PONDĚLÍ 26. 4. 2021 PONDĚLÍ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Václava Zámečníka
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 27. 4. 2021 ÚTERÝ 4. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, + Janu Pechancovu a * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
STŘEDA 28. 4. 2021 SV. PETRA CHANELA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + členy Živého růžence Zlín
18:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a * rodinu pod ochranou P. Marie
ČTVRTEK 29. 4. 2021 SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
06:30 Kostel za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za + Františka Voborníka a za + babičku Marii
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 30. 4. 2021 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + rodinu Březíkovou a Zamykalovou, nenarozené děti a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Věru Čížkovou a za * rodinu
SOBOTA 1. 5. 2021 SV. JOSEFA DĚLNÍKA
06:30 Kostel za + rodiče
18:30 Kostel za * a + rodinu Kočišovu, Machovu a duše v očistci
NEDĚLE 2. 5. 2021 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Františka a Marii Miklišovy a * rodinu
08:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel Poutní mše sv. ke cti sv. Filipa a Jakuba
11:30 Kostel za * a + rodinu Holišovou a Postavovou, duše v očistci a poděkování za dar zdraví pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi
Hlášení farnosti
25. 4. 2021
4. neděle velikonoční

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek                    Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Sobota                     Památka sv. Josefa, dělníka

NEDĚLE                    5. neděle velikonoční

MŠE SVATÉ

Na základě změny nařízení vlády rušíme od pondělí 26. 4. nutnost registrace na bohoslužbách, zákazu zpěvu a umožňujeme tak možnost všem, kteří budou chtít přijít. Je pouze nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, rozestupy a roušky.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle velikonoční – pro kohokoli bez registrace
  • 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Následující neděli odpoledne už nebude nabídnuté sv. přijímání mimo mši.

ZPOVĚĎ

 • 30 min. před každou mší sv. včetně neděl
 • v pátky a neděle od 17 hod.

ADORACE

 • v pátky a neděle od 17 hod.

FARA – kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu.

SVATBY A POHŘBY – jen s omezením stejným jako při jakékoli mši sv.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky nebo platební terminál anebo zasláním daru na farní účet či pomocí QR kódů (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky na opravy. Sbírka vynesla 48 496 Kč. Poděkování patří i nadačnímu fondu Credo za pomoc při uspořádání duchovní obnovy s o. Vojtěchem Kodetem.

OZNAMUJEME

 • V uplynulém týdnu se uskutečnilo setkání ekonomické a pastorační rady. Probrali jsme investice pro nejbližší dobu, které zahrnují zasekávání kabelů od kamer; úpravu světel a výmalbu kostela. Co se týká pastoračních věcí – byla řeč o prožití postní doby a Velikonoc, ale také plánech na následující školní rok.
 • Dnešní sbírku pošleme na křesťanská média.
 • V měsíci květnu vás zveme k prožívání májových pobožností. V kostele budou každý všední den po ranní mši sv. a před večerní v 18 h. V kapličkách budou dle rozpisu v Životě farností či na webu.
 • Příští neděli bude naše farnost slavit pouť. Poutním kazatelem bude v 8.30 a v 10.00 h. nynější valašskokloboucký kaplan Jan Berka.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně. Za březen jste v pokladničce shromáždili přes 11 tis. Kč.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy nebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.