Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 24. 1. do 31. 1. 2021 - 04. týden

NEDĚLE 24. 1. 2021 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za* a + rodiny Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
08:30 Kostel za * a + rodinu Smyčkovu a Genzerovu
14:00 Kostel Ekumenická bohoslužba ONLINE
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
16:00 Kostel Přednáška „Avinu – modlitba Páně“ ONLINE https://www.farnostzlin.cz/blog_clanek.php?clanek=861

PONDĚLÍ 25. 1. 2021 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
06:30 Kostel na poděkování za dar víry a života a za rodiny Šimečkovu a Frolkovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR,
za prarodiče Zvoníčkovy a jejich děti a za uzdravení sestry
ÚTERÝ 26. 1. 2021 PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
06:30 Kostel za živé a zemřeloé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
STŘEDA 27. 1. 2021 SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY
06:30 Kostel za + Josefa Němečka a syna Johna a * rodinu
18:30 Kostel poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
ČTVRTEK 28. 1. 2021 PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + manžela Petra Toboláka, + snachu Helenku a rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za + Františka Chvatíka
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 29. 1. 2021 PÁTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Jarmilu a Jana Pavelcovy, * rodinu a duše v očistci
12:30 Kostel pohřeb: Chlud Josef (1929)
14:00 Kostel pohřeb: Fuksová Irena (1929)
18:30 Kostel poděkování Pánu za 40 let života Jany Galové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 30. 1. 2021 SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za Romana Frolka, poděkování za obdržené milosti s prosbou o dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a za * a + Jezuity
18:30 Kostel za farníky
18:30 Kostel za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Petra k jeho dnešnímu životnímu jubileu
NEDĚLE 31. 1. 2021 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za * a + rodiny Lednickou, Šmigurovu, Čevelovu a +++
08:30 Kostel za rodiny Keprtovu a Gerychovu
08:30 Kostel za * a + rodinu Wygrysovou
08:30 Kostel za + Věru Hlaváčkovou a * a + rodinu
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
Hlášení farnosti
24 1. 2021
Neděle Božího slova

Svátky v týdnu

Pondělí             Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Úterý                 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Čtvrtek             Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Neděle              4. neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle v mezidobí – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 7 do 8 h. a od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍPouze ve všední dny - 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE – Jen soukromá.

FARAKancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Každou neděli po 15. dni v měsíci (což je i dnešní den) máme vyhlášenu mimořádnou sbírku na opravy kostela.
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše dary a jakékoli příspěvky i za modlitby za jednotu křesťanů.

OZNAMUJEME

 • Dnes v neděli vás zveme na Ekumenickou bohoslužbu. Uskuteční se v našem kostele od 14 hod. a vy se k ní, kvůli vládním nařízením, budete moci připojit pouze přes odkaz na našich webových stránkách.
 • Třetí neděle v mezidobí byla papežem Františkem vyhlášena za Neděli Božího Slova. V rámci tohoto dne uspořádal nadační fond Credo přednášku Josefa Byrtuse nazvanou Avinu – modlitba Páně. Jde o nesmírně zajímavý pohled na Otčenáš na základě hebrejského textu. Uskuteční se dnes 24. ledna 2021 a můžete ji sledovat od 16 do 17.30 h. přes farní webové stránky.
 • Zveme vás k sledování konference 7 vrchů. Je určena těm, kdo hledají cesty k proměně naší země evangeliem. Uskuteční se 6. února a zapojit se můžete jen přes internet. Bližší informace najdete na stánkách Creda.
 • Nabízíme farníkům, zvláště rodinám, zapojení se do projektu Farní geocaching. Viz webové stránky – farní poklady.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálovou sbírka se letos nemůže uskutečnit tak, jako předchozí roky. Přispět však můžete do 24. ledna:
  • do pokladničky u betléma (do andílka)
  • do kasičky v sakristii, v kanceláři nebo ve Veni
  • převodem či skrze QR kódy
  • zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90