Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 12. 4. do 19. 4. 2020 - 16. týden

NEDĚLE 12. 4. 2020 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
07:00 Kostel Za + Josefa Martince, rodiče a prarodiče
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Hnilicovu
10:00 Kostel Za živou a zemřelou rodiu Křepelkovu
11:30 Kostel Za dar zdraví pro nemocné a jejich ošetřující
18:30 Kostel Za farníky
PONDĚLÍ 13. 4. 2020 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za * a + rodinu Krajčovu, Holíkovu a duše v očistci
18:30 Kostel Na úmysly studentů
ÚTERÝ 14. 4. 2020 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za nenarozené děti a pomoc matkám v tísni
STŘEDA 15. 4. 2020 STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za + rodiče Machovy, Kočišovy a * rodinu
11:00 Kostel Pohřeb: Rajsiglová Věra
18:30 Kostel Za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu a za Boží požehnání
ČTVRTEK 16. 4. 2020 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za Belen a její dceru
18:30 Kostel Za + rodiče Meluzínovy a + přítele
PÁTEK 17. 4. 2020 PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za dar zdraví pro manžela a syna
18:30 Kostel Za + Jaroslava Nešpora, rodiče a živou rodinu
SOBOTA 18. 4. 2020 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
18:30 Kostel Za + Rudolfa Šimurdu a jeho manželku Amálii, za * rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 19. 4. 2020 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel Na poděkování za dar života
08:30 Kostel Za farníky
10:00 Kostel Za + rodiče Zábojníkovy a syny, za rodiče Buchtovy, tetu a Pavla a Boží požehnání pro celé rodiny
11:30 Kostel Za rodinu Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
18:30 Kostel Za rodinu Grossmannovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie