Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 4. 10. do 11. 10. 2020 - 41. týden

NEDĚLE 4. 10. 2020 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro bratra Jana a pro ty co povedou mládež ve farnosti
10:00 Kostel na poděkování za 40 let manželství a za + Vojtěcha Stuchlíka | 1. sv. přijímání
11:30 Kostel za + Romana Kejíka, jeho rodiče s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
14:30 Provodov-Malenisko, kostel Panny Marie Sněžné poutní mše svatá farnosti Zlín
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel dík za život Jitky Růžičkové a Jarmily Glabazňové s prosbou o požehnání do dalších let
PONDĚLÍ 5. 10. 2020 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
06:30 Kostel za * a + rodinu Smetanovu, Valentovu, Vojtkovu, Broničku a její nenarozené dítě
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 6. 10. 2020 SV. BRUNA, KNĚZE
06:30 Kostel za + manžele Kozlíkovy a * dceru Alenku s rodinou
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek
19:30 Kostel Večer chval
STŘEDA 7. 10. 2020 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
06:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodinu
08:00 Kostel Zpovídání
11:30 Kostel pohřeb: Tomková Vlasta (1939)
13:00 Kostel pohřeb: Čajánková Marie (1925)
16:45 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:30 Kostel za * a + rodinu Dekarovu a Šebestovu
ČTVRTEK 8. 10. 2020 ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za všechny, kdo se modlili za uzdravení manžela
16:15 Regina Katecheze Dobrého pastýře
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + Alenu Mrázkovou a její * a + rodinu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 9. 10. 2020 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + rodinu Gargulákovu, Matochovu, Brlicovu a za dar zdraví
13:00 Kostel pohřeb: Vrba Antonín (1945)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Alenku Lednickou
SOBOTA 10. 10. 2020 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Jakubíčkovu a Forbelských
18:30 Kostel za + Františka Stodulku, jeho rodiče a * rodinu
NEDĚLE 11. 10. 2020 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Bečicovu
08:00 Kostel za + Josefa Odvárku a * rodinu Mačkovu a Odvárkovu a duše v očistci
09:00 Kostel za zemřelého Jaroslava Jurčíka
10:00 Kostel za + Františku a Josefa Gorčíkovy a sestru Andělu a * rodinu
11:00 Kostel za + Jiřinu a Josefa Nášelovy, rodinu Brhlovu, Obdržálkovou Albínu a * rodinu Jaroslava Nášela
12:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel za dar zdraví pro Karlu Šebestovou
18:30 Kostel za + spolužáka Aloise Červenku

Hlášení farnosti 4. 10. 2020
27. neděle v mezidobí

Děkujeme

  • Děkujeme všem, kteří při dnešní sbírce přispěli na Svatou zemi.

Oznamujeme

  • Od minulé neděle je opět na nástěnkách v kostele i na webových stránkách farnosti zveřejňován rozpis bohoslužeb a akcí pro následující týden.
  • Povšimněte si, prosím, důležitých pokynů vyplývajících z rozhodnutí vlády. Jsou vyvěšeny na nástěnkách. Jeden z důležitých bodů je pořad bohoslužeb, který zůstává ve všední dny stejný, ale v neděle budou bohoslužby po hodině, a to dopoledne šest mší počínajíc sedmou hodinou a odpoledne v 17.00 a v 18.30.
  • https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=273
  • Dnes přistupují k prvnímu svatému přijímání některé děti z naší farnosti. Mysleme na ně ve svých modlitbách.
  • Večer chval proběhne v úterý 6. října v 19:30 online. Můžete se připojit přes YouTube kanál farnosti.
  • Členové 6. skautského střediska si při bohoslužbách v neděli 11. října připomínají a zároveň děkují za 30 let svobody. Při této příležitosti také vydali Almanach, který zahrnuje nejen historii, ale i současnost tohoto skautského střediska. Almanach bude k dispozici před kostelem po každé dopolední bohoslužbě.

 

  • Na webových stránkách farnosti najdete:
    • Info k výuce náboženství, ke katechezím Dobrého Pastýře, k akci Bible nocí i dnem, vyjádření o. arcibiskupa k aktuální situaci, především pak aktuální změny v životě našeho farního společenství.