Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 8. do 9. 8. 2020 - 32. týden

NEDĚLE 2. 8. 2020 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Věrných a duše v očistci
10:00 Kostel ke cti a chvále Boha Otce
11:30 Kostel za vnuky Jakuba a Pavlíka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochrany Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Boží požehnání pro dceru Martinu s rodinou a syna Jaroslava s rodinou
PONDĚLÍ 3. 8. 2020 PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za duše v očistci a * rodinu Škubalovu a Štětkářovu, Salajovu a Shaaw
18:30 Kostel za + Boženu Beníčkovou a manžela Jaroslava a duše v očistci
ÚTERÝ 4. 8. 2020 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
06:30 Kostel za + Jaroslava Čapáka, jeho rodiče a živou rodinu
STŘEDA 5. 8. 2020 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za syna Kristiana a celou rodinu
ČTVRTEK 6. 8. 2020 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za + kamaráda Rostislava Ovesného a * rodinu
18:30 Kostel za + Anežku Kuželovou
PÁTEK 7. 8. 2020 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
11:00 Kostel mše sv. k zakončení příměstského tábora
12:30 Kostel pohřeb: Korbičková Anna
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžele Boženu a Ladislava Šimečkovy a požehnání pro celou rodinu
SOBOTA 8. 8. 2020 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
06:30 Kostel za Boží požehnání pro rodinu Šintálovu, Kolářovu a Knedlovu
18:30 Kostel na poděkování za prokázaná milosrdenství
NEDĚLE 9. 8. 2020 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Jakešovu a Kamasovu
08:30 Kostel za * a + farníky
10:00 Kostel za Vlastu a Karla Perůtkovy, * a + rodinu, dar zdraví a duše v očistci
11:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce