Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 6. do 26. 6. 2022 - 25. týden

NEDĚLE 19. 6. 2022 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiče Němečkovy, jejich + děti a vnuka a Boží ochranu * rodiny
10:00 Kostel za farnosti a obyvatele našeho města
za + manžele Hudečkovy, Gajdošíkovy a * rodinu, za * a + rodinu Maicovu a Taušovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 20. 6. 2022 PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za komunitu Cenacolo a její dobrodince
18:30 Kostel za + rodiče Annu a Aloise Černoškovy a * rodinu
ÚTERÝ 21. 6. 2022 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
06:30 Kostel za dar víry a milost obrácení pro děti
STŘEDA 22. 6. 2022 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel za + manžele Lubomíra a Jarmilu Novotné a za * rodinu.
11:00 Kostel pohřeb: Jaroslav Jugas  (1946)
12:30 Kostel pohřeb: Vlasta Horáčková (1942)
14:00 Kostel pohřeb: Anna Bartošová  (1932)
18:30 Kostel za + rodiče Josefa a Jiřinu Švidrnochovy, bratra Jana, příbuzenstvo a * rodinu
ČTVRTEK 23. 6. 2022 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel za požehnání pro přípravu a realizaci farních táborů
PÁTEK 24. 6. 2022 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
06:30 Kostel za rodiny Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu, +++ a nenarozené děti
14:00 Kostel pohřeb: Olivíková Marie (1931)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + prof. Rybku a jeho manželku MUDr. Vlastu Rybkovou
SOBOTA 25. 6. 2022 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + manžele Jana a Annu Gaťaříkovy 
NEDĚLE 26. 6. 2022 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + Petra Vašulku
10:00 Kostel za * a + rodinu Malenovskou a Čechovu
11:30 Kostel za + Antonína Nenutila a jeho * a + rodinu Nenutilovu
18:30 Kostel za + Janu Kuráňovou ke 14. výročí úmrtí

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

ČTVRTEK Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

PÁTEK Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

SOBOTA Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

NEDĚLE 13. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří připravili středeční modlitby za mír i dnešní slavnost Těla a Krve Páně.

OZNAMUJEME:

  • Ve středu se uskuteční pouť farníků na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu pro všechny přihlášené bude z parkoviště u sportovní haly v 7.30 hod.
  • Ve čtvrtek 30. 6. v 17 hod. se v olomoucké katedrále uskuteční rozloučení s o. arcibiskupem Janem. Na děkovnou bohoslužbu vypravujeme autobus. Zájemci, zapisujte se ve Veni.
  • V sobotu v našem kostele uzavřou sňatek Lukáš Bartík z Otrokovic a Angelika Višňovský                     z Vídně.

Během června si můžete ve farní kanceláři nebo na webu farnosti zapisovat intence na mše sv. pro další čtvrtletí (červenec–září).