Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 30. 5. do 6. 6. 2021 - 22. týden

NEDĚLE 30. 5. 2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za+ Karla Staňka, Marii a Františka Kopečné, jejich + a * rodinu
08:30 Kostel poděkování za prožitých 57 let v manželství s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie do dalších let
10:00 Kostel za * a + rodinu Malotovu
11:30 Kostel za přítele PhDr. Lubomíra Filipa Piperka
16:00 Kaple PM u Svaté vody, Malenovice májová pobožnost 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie u Svaté vody v Malenovicích, sraz ve 13.30 hod. na zastávce MHD Maják, točna
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 31. 5. 2021 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
17:45 Kaple sv. Anny v Jaroslavicích za + P. Antonína Kupku
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
19:45 Kostel přednáška o. Ladislava Heryána: Jak navázat vztah s Bohem? http://rr49.cz/jak-navazat-vztah-s-bohem-prednaska-o-ladislava-heryana/
 
ÚTERÝ 1. 6. 2021 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 2. 6. 2021 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Františka a Alžbětu Černých a dvoje rodiče
13:00 Kostel pohřeb: Dlabajová Natálie (1921)
18:30 Kostel za + rodiče Josefa a Vlastu Zajíčkovy, * rodinu a +++
ČTVRTEK 3. 6. 2021 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
06:30 Kostel za větší úctu k eucharistii a nová duchovní povolání
10:00 Alzheimer centrum za nemocné
17:00 Kostel za všechny vedoucí farních táborů, s prosbou o Boží pomoc a požehnání při jejich přípravě a ochranu pro všechny při jejich průběhu
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za * a + rodinu Kudličkovu
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 4. 6. 2021 PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
14:00 Kostel pohřeb: Sýkorová Libuše (1949)
15:30 Kostel zádušní: Košař Antonín
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Karla Bouškovy a babičku Boženu
SOBOTA 5. 6. 2021 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + syna, jeho dědečka Václava, * rodinu a duše v očistci
18:30 Kostel za + Jana Dynku, sourozence a rodiče
NEDĚLE 6. 6. 2021 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Malenovskou a Čechovu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + rodiče Aloisii a Františka, za prarodiče a milovanou sestru Evu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel poděkování za 70 let života
Hlášení farnosti
30. 5. 2021
Slavnost Nejsvětější Trojice

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí                    Svátek Navštívení Panny Marie

Úterý                        Památka sv. Justina, mučedníka

Čtvrtek                    Slavnost Těla a Krve Páně

Sobota                     Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

NEDĚLE                    10. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME

 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace Noci kostelů.
 • Sbírka na církevní školy uplynulou neděli činila 71 020,- Kč, upřímné díky.
 • Dnes odpoledne zveme na poslední společnou Májovou minipouť, tentokrát ke svaté vodě v Malenovicích. Společný sraz pěších poutníků bude ve 13.30 hodin na konečné na zastávce MHD Maják – točna. Májová pobožnost bude u kapličky v 16h.
 • V pondělí 31. května vás zveme na mši svatou do kaple sv. Anny do Jaroslavic, která začne v 17.45 h.
 • Společenství RR49 zve v pondělí na večerní mši svatou s Ladislavem Heryánem SDB, po které bude následovat diskusní večer.
 • Ve čtvrtek 3. června o slavnosti Těla a Krve Páně bude mše svatá v 6.30, 17 a v 18.30. V kostele bude celodenní tichá adorace, která bude ukončena v 16.30 hodin adorací vedenou. Prosíme jednotlivce i skupiny, aby se zapsali k modlitební stráži do seznamu v kostele.
 • V pátek 4. června proběhne další mládežnická bohoslužba, tentokrát v kostele v Malenovicích od 18.00 h. Viz plakát.
 • V sobotu 5. června pořádá RR49 cyklopouť na Svatý Hostýn. Informace viz web.
 • Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu, nebo si ji mohou vyzvednout v sakristii v kostele nebo na faře.

 • Zájemci o svátost biřmování a dospělí zájemci o křest – vyzvedněte si v sakristii, ve farní kanceláři či vyplňte na webu přihlášku a odevzdejte ji do 13. 6.
 • Vyšlo další číslo Života farností. Prosím vezměte jej i těm, kteří se do kostela nedostanou.