Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 11. 10. do 18. 10. 2020 - 42. týden

NEDĚLE 11. 10. 2020 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Bečicovu
08:00 Kostel za + Josefa Odvárku a * rodinu Mačkovu a Odvárkovu a duše v očistci
09:00 Kostel za zemřelého Jaroslava Jurčíka
10:00 Kostel za + Františku a Josefa Gorčíkovy a sestru Andělu a * rodinu
11:00 Kostel za + Jiřinu a Josefa Nášelovy, rodinu Brhlovu, Obdržálkovou Albínu a * rodinu Jaroslava Nášela
12:00 Kostel za živé a zemřelé farníky
17:00 Kostel za dar zdraví pro Karlu Šebestovou
18:30 Kostel za + spolužáka Aloise Červenku
PONDĚLÍ 12. 10. 2020 SV. RADIMA, BISKUPA
06:30 Kostel za + rodiče, rodinu a děti
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za postavení komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 13. 10. 2020 ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 14. 10. 2020 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za Milenu Strnadovou a děti Simonu a Radima s rodinami
18:30 Kostel na poděkování za všechny, kdo se modlili za uzdravení manžela
19:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

ČTVRTEK 15. 10. 2020 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Křížovu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Klub Pod Kánoí Škola společenství ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

18:00 Regina pro mládež 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel za + Františka Bednaříka a rodiče Bednaříkovy a Kratochvílovy, za duše v očistci a * rodiny
19:30 Regina pro mládež 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

PÁTEK 16. 10. 2020 SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel za * a + rodinu Křepelkovu a Marečkovu
SOBOTA 17. 10. 2020 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za dar víry a ochranu P. Marie pro syna Petra, dceru Moniku a vnuka Olivera
18:30 Kostel za + rodiče a syna Romana a poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
18:30 Kostel za + Františka Juříka a * a + rodinu
NEDĚLE 18. 10. 2020 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:30 Kostel za * a +  farníky
08:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let a * rodinu Pavelcovu
08:30 Kostel za Ludmilu a Jana Pechancovy a jejich rodiče, za dar zdraví a duše v očistci
08:30 Kostel za + manžela Františka Krajču, sestru Marii a bratra Aloise, za * a + rodinu Krajčovu, Machalíčkovu, Langrovu a Staňkovu

Hlášení farnosti 4. 10. 2020
28. neděle v mezidobí

Děkujeme

 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy prvního svatého přijímání, pouti na Provodov, večeru chval i do projektu Bible nocí a dnem. Děkujeme i nadačnímu fondu Credo za celkovou organizaci poslední zmiňované akce.

Oznamujeme

MŠE SVATÉ

 • Od pondělí 12. 10. budou mše sv. ve stejné časy, jak jsme zvyklí, ale vždy pouze pro deset osob. Večerní mše bude přenášena přes internet.
 • Zapisování k účasti na mše sv. bude probíhat přes formulář na farních webových stránkách, nebo telefonicky v pondělí a středu v úřední hodiny. Každý člověk se může zúčastnit bohoslužby pouze jednou týdně!

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 • Každý den bude navíc, mimo mši svatou, podáváno sv. přijímání a to:
  • ráno v 7.00 a 7.15 hod.
  • večer v 18.00 a 18.15 hod.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • Následující týden budeme zpovídat jen v nutných případech, a to po telefonické domluvě.

ADORACE

 • Využívejte možnosti adorace a soukromé modlitby v kostele od 7 do 18:15 h.

FARA

 • Všechna setkání na faře se pro následujících čtrnáct dnů ruší.
 • Farní kancelář bude fungovat jako doposud v pondělí a středy. Pokud nebude nutná vaše osobní účast, využijte pouze telefonickou komunikaci, a to nejlépe v úřední hodiny.

SLEDUJTE FARNÍ WEB A INFORMACE PŘI VEČERNÍCH PŘENOSECH BOHOSLUŽEB