Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 2. do 1. 3. 2020 - 09. týden

NEDĚLE 23. 2. 2020 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za * a + farníky
08:30 Kostel Za + P. Antonína Mikla, rodiče a sourozence, za + rodiče Gerychovy a Zbrankovy
10:00 Kostel Za  * a + rodinu Domanskou, Šustkovu a za mladé rodiny
11:30 Kostel Na poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o ochranu Panny Marie a celé rodiny
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + rodiče Hanzlovy a * rodinu Kubíkovu a Hanzlovu s prosbou o Boží požehnání, ochranu a vedení
PONDĚLÍ 24. 2. 2020 PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za * a + rodinu Stránskou a Poláškovu
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření domu v ČR, za účetní a projektové manažery
ÚTERÝ 25. 2. 2020 ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za rodiny Vaňharovu a Davidovu
STŘEDA 26. 2. 2020 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
06:30 Kostel Za + Jiřího Kadlčáka, * rodinu a duše v očistci
17:00 Kostel Za + tatínka Bohumila a + strýce Ivana
18:30 Kostel Za + sestru Marii a rodinu Liškovu
ČTVRTEK 27. 2. 2020 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel Za zemřelé
18:30 Kostel Za * a + rodinu Kamasovu a Jakešovu
PÁTEK 28. 2. 2020 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel Na poděkování za život dcery Alenky s prosbou o požehnání v jejím osobním, pracovním a společenském životě
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + manžela Františka Patáka, oboje rodiče a * rodinu
SOBOTA 29. 2. 2020 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel Za rodiny Petrášovu, Tomečkovu, Macháčkovu a Fikejzovu
18:30 Kostel Za + Jaroslava Kutálka a jeho rodinu
NEDĚLE 1. 3. 2020 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za + pana Hochvalda
08:30 Kostel Za * a + farníky
10:00 Kostel Za * a + rodinu Vicenikovu a Potáčkovu
11:30 Kostel Za + Aloise a Annu Petrů, + Františka a Marii Bodlákovi, + syna Františka a + vnuka Luboška a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za kněze

Děkujeme:

  • Děkujeme za vaši účast při bohoslužbě vedené P. Krenickým, i za vaše finanční dary na jeho misijní činnost na Ukrajině.

 

Oznamujeme:

  • Středa v následujícím týdnu je Popeleční - začíná doba postní. Slavena bude navíc i mše v 17 hod. Popelec se bude udílet při každé z nich.
  • V úterý zve Klub maminek na besedu s porodní asistentkou Evou Svačinovou – tématem bude těhotenství, porod a péče o dítě a matku po něm.
  • V úterý 25. února se bude v kostele Panny Marie na Svazích konat večer chval. Začátek ve 20. hodin.
  • Vzadu v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky Charity.
  • Poměrně často přicházejí do naši farnosti požadavky o finanční pomoc. Pastorační rada proto na svém posledním zasedání odsouhlasila odvod 30 % z každé nedělní postní sbírky na specifické účely. Více v Životě farností. Příští neděli budeme pomáhat Sekci pro mládež s pokrytím nákladů při vzniku audionahrávky papežského dokumentu Christus vivit.
  • Aktivity pro letošní postní dobu naleznete v posledním čísle Života farností. Tentokrát jsou zaměřeny na život s Božím slovem. Přijměte tímto pozvání k obrácení a to nejen od něčeho, ale především k něčemu nebo Někomu.
  • V sobotu 29. 2. nebude v nemocnici mše svatá z důvodu stavebních úprav místnosti, kde se mše svaté slouží.