Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 10. do 30. 10. 2022 - 43. týden

NEDĚLE 23. 10. 2022 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel za tatínka Františka a bratra Jiřího
08:30 Kostel za + rodiče Matlovy, Chromčákovy, syny a vnuka.
10:00 Kostel za + Marii Konečnou, roz. Kratochvílovou, jejího + manžela Josefa Konečného a jejich + syna Josefa Konečného
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence Zlín
PONDĚLÍ 24. 10. 2022 SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
06:30 Kostel za kněze
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a její dobrodince
ÚTERÝ 25. 10. 2022 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
06:30 Kostel za + maminku Helenu a bratra Jozefka
19:30 Kostel Večer chval Večer chval 
STŘEDA 26. 10. 2022 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Michala, Jana a Annu a +++
18:30 Kostel na poděkování Pánu Bohu za dar života a za dar křtu Báry a Tomáše.
ČTVRTEK 27. 10. 2022 ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za nemocného tatínka Františka a nemocného bratra Františka, ať jim Pán dá dar zdraví na těle i na duši
18:30 Kostel za + Aničku Čížkovou a +++
PÁTEK 28. 10. 2022 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel za nemocného tatínka Františka a nemocného bratra Františka, ať jim Pán dá zdraví na těle i na duši
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + JUDr. Zdeňka Holuba s prosbou o ochranu Panny Marie pro * rodinu Holubovu
SOBOTA 29. 10. 2022 SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + Antonína Smýkala
18:30 Kostel za * a + rodiny Žákovu a Tkadlecovu, za +++ a ochranu Panny Marie
NEDĚLE 30. 10. 2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za obrácení manžela Jaroslava
08:30 Kostel za + Vilemínu Staňkovou,+ manžela Theodora + syna Jaroslava a + vnuka Karla
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za rodiny Salajovu a Shaw s prosbou o ochranu Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Anežku Vaculkovou, její dvě dcery, + rodiny Vojáčkovou a Súkupovou s prosbou o Boží požehnání pro * rodiny

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Slavnost výročí posvěcení kostela

PÁTEK          Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

NEDĚLE        31. neděle v mezidobí

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem, kteří připravovali děkanátní pouť na Velehrad, i těm, kteří se jí zúčastnili.

OZNAMUJEME:

  • V úterý 25. 10. v 19.30 hod. se v našem kostele uskuteční Večer chval spojený se svědectvím a přímluvnou modlitbou. Všichni jste srdečně zváni.
  • Vydali jsme stolní kalendáře na rok 2023. Vyzvednout si je můžete v sakristii, ve farní kanceláři a v prodejně Veni. Doporučený příspěvek je 70 Kč.
  • V kostelní nástěnce najdete jména navržených kandidátů do nové pastorační rady. Volby se uskuteční příští neděli 30. října.
  • Příští neděli zveme farníky na zdejší hřbitovy, kde se budou v 15 hod. konat dušičkové pobožnosti.
  • Blíží se svátek zemřelých a tak budou mít příští neděli 30. 10. při dětské mši sv. děti i dospělí možnost vložit do košíčku u obětních darů lístky se jmény zemřelých, za které chtějí prosit. Využijme této příležitosti k rodinnému setkání, vzpomínání, připravme s dětmi lístky se jmény, které mohou děti i krásně vyzdobit. Posilněme svoji víru v sílu modlitby za zemřelé.

V posledním čísle Farníno zpravodaje najdete pozvání na:

Ekumenickou bohoslužbu v rámci završení oslav našeho města; pozvání do otevřených společenství; Synodní vzdělávání; přípravu biřmovanců; Klub maminek; pomoc s praním kostelního prádla; akce CPR a mnoho jiného.