Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 3. do 5. 4. 2020 - 14. týden

NEDĚLE 29. 3. 2020 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel Za rodinu Vlčkovu, Maliňákovu, Strnadovu a duše v očistci
08:30 Kostel Za + Annu Novosadovou, manžela a živou rodinu Pavelcovou
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelého manžela Josefa Kubánika a jeho živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za Rudolfa Lacigu a jeho otce
PONDĚLÍ 30. 3. 2020 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží rodiny Kunčíkovu, Katolickou, Graube a Němcovu
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření domu v ČR
ÚTERÝ 31. 3. 2020 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na úmysl dárce
STŘEDA 1. 4. 2020 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za Martina Vargu
12:30 Kostel Pohřeb: Řeha
14:00 Kostel Pohřeb: Laštůvková
18:30 Kostel Za + Ludmilu Keprtovu a * rodinu
ČTVRTEK 2. 4. 2020 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Na dobrý úmysl
18:30 Kostel Za + rodiče, sestry a rodinu a za těžce nemocné Jiřího Horalíka a Zdeňka Jiříčka
PÁTEK 3. 4. 2020 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ty, kdo pečovali nebo pečují o úklid fary
18:30 Kostel Za + manžela, oboje rodiče, dar zdraví a duše v očistci
SOBOTA 4. 4. 2020 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ty, kdo se starají či starali o úklid a výzdobu kostela, praní a žehlení prádla
18:30 Kostel Za + Pavla Ryšavého a * rodinu
NEDĚLE 5. 4. 2020 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07:00 Kostel Za * a + rodiu Kovářovu, Kryškovu a Malinovu
08:30 Kostel Na úmysl dárce
10:00 Kostel Za + manžela, * a + rodiny Šerých a Koutných
11:30 Kostel Za farníky
18:30 Kostel Za * a + rodinu Mikuláškovu a Mikulčíkovu

Děkujeme

- Děkujeme touto cestou za vaši vytrvalost v prožívání nastalé situace, za vaše modlitby, oběti, ale i za finanční a materiální pomoc.

Oznamujeme

- Dnes odpoledne vás zveme k účasti na pobožnosti Křížové cesty. Přenos se uskuteční v 17 hod. Sledovat jej můžete, podobně jako mši sv., na farních stránkách.

- I v tomto týdnu nabízíme čtvrteční mše svaté zaměřené pro rodiny s dětmi.

- Kněží z Jižních Svahů budou i v následujícím týdnu slavit v kapli na Regině: úterní mši v 18.30 h. a v neděli v 10.00 h. Obě budou přenášeny.

- Prosím sledujte farní webové stránky, stále se tam objevují aktuální informace.

Prosba o pomoc

- Prosíme o výpomoc s šitím roušek – můžete je přinášet buď na magistrát nebo i na faru a to zabalené v uzavřeném igelitovém obalu vždy po dvou kusech.

- Buďme v tuto dobu všímaví k potřebám zvláště starých a nemocných lidí. Kromě pomoci s nákupy je možné využívat kontakt skrze telefony. Mluvme spolu, nabízejme telefonické rozhovory.

- Prosíme o finanční dary. Na farních stránkách najdete číslo účtu rádia Proglas a také naší farnosti.

 

Pokyny pro následující týden ovlivněný mimořádnými opatřeními vlády:

Bohoslužby a svátosti

- až do odvolání je zrušeno veřejné slavení mší svatých ve farním kostele

- nadále platí pohřby jen v úzkém rodinném kruhu

- svátost smíření udělují kněží jen v nutných případech po domluvě na faře

- svátost pomazání nemocných udělují kněží jen v případech nebezpečí smrti

- už nyní je jisté, že společné prožívání velikonočních svátků nebude možné, sledujte proto večerní přenosy bohoslužeb z Reginy a také web farnosti, kde se stále objevují aktuální informace.

 

Připojujme se večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, zdravotníky, lidi v nejrůznějších službách a v neposlední řadě i za ty, kteří se dostávají do existenciálních potíží. Prosme za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.