Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 9. do 12. 9. 2021 - 36. týden

NEDĚLE 5. 9. 2021 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel na poděkování za dar života vnučky Michaely s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel za + Evu Valáškovou a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marii a Vojtěcha Zezulkovy a * a + rodinu
PONDĚLÍ 6. 9. 2021 PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za kněze naší farnosti, za modlitební společenství a za ty, kdo mají začít sloužit ve farnosti
18:30 Kostel za + syna Michala s prosbou za uzdravení bratra Jiřího
ÚTERÝ 7. 9. 2021 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za lidi zasažené násilím a válkou, za osamělé rodiče a za učitele, vychovatele a katechety
STŘEDA 8. 9. 2021 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodinu Burietovu a duše v očistci
18:30 Kostel za + rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
ČTVRTEK 9. 9. 2021 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE
06:30 Kostel za + Adolfa Kolaju z Fryštáku a za jeho * a + rodinu
10:00 DS Burešov za nemocné
18:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
PÁTEK 10. 9. 2021 BL. KARLA SPINOLY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro syna Petra, dceru Moniku a vnoučata Olivera, Samuela, Sofii a Lily
13:00 Kostel pohřeb: Černá Jarmila (1924)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodinu Malaníkovu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
SOBOTA 11. 9. 2021 SOBOTA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + kněze a řeholníky
09:30 Kostel zlatá svatba
10:00 Kostel Duchovní obnova SJVS (10 h. adorace; 11 h. mše sv. – P. Pavel Caha)
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a jeho * děti
NEDĚLE 12. 9. 2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za naši zem, dar víry a za volby
08:30 Kostel za + Františka Juříka a * rodinu a +++
10:00 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání do dalších let
11:30 Kostel za + tatínka Jaroslava Gajdůška a * a + rodiny Gajdůškovu, Doležalovu a Ticháčkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
 • Na farním webu a na nástěnce v kostele najdete časy výuky náboženství v následujícím školním roce. Výuka náboženství začne od 13. září. Také je ještě poslední možnost nahlásit se na přípravu k přijetí křtu nebo biřmování.
 • Ve farní kanceláři, ale i online na webových stránkách farnosti zapisovat intence na mše svaté na poslední čtvrtletí tohoto roku.
 • Obnovujeme bohoslužby v nemocnici každou sobotu v 15:30 v suterénu pavilonu 48.
 • Zveme vás ke společné modlitbě za volby, která už začala, ale stále se můžete připojit modlitbou nebo půstem. Modlitbu naleznete ve farním zpravodaji a na webu farnosti, ale můžete se přimlouvat i svými modlitbami.
 • Centrum pro rodinu zve 17.–19. září na víkend pro manžele ve Fryštáku a také na kurz Manželské večery, který začne na konci září. Můžete využít tuto příležitost k posílení vašeho manželství. Podrobnější informace najdete v Životě farností.
 • V sobotu 11. září jste zváni do Napajedel, kde si připomeneme 80 let od úmrtí Aničky Zelíkové. Mše sv. bude večer v 18:00 hod., hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler, po mši sv. se půjde průvodem na hřbitov a po cestě  s modlitbou růžence za nenarozené děti a úctu k počatému životu.
 • V sobotu 11. září vás zve také spolek Orel na Československý folklórní festival Májíček, který se bude konat od 15 hodin na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů
 • Příští neděli 12. září bude při nedělních mších svatých sbírka na podporu multižánrového festivalu UNITED. Odpoledne v 15 h. se uskuteční prohlídka provedených a plánovaných oprav s besedou.
 • Příští pondělí 13. září zve společenství vdov a vdovců na přednášku s fotoprezentací „Izrael, jak jsem ho poznal“ P. Stanislava Pacnera v našem kostele od 16:30.
 • Farnost Otrokovice zve před návštěvou papeže Františka na Slovensku ke shlédnutí dokumentu: Papež František – Muž svého slova. Promítat se bude v pondělí 13. září v 18:30 v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
 • V sakristii si můžete zakoupit časopis Oldin, Imaculata a pro děti Duhu s tématem o sv. Ludmile a časopis Při odchodu z kostela si vezměte nové číslo Života farností – nezapomeňte i na ty, kdo se do kostela nedostanou.