Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 1. do 10. 1. 2021 - 01. týden

NEDĚLE 3. 1. 2021 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
08:30 Kostel (stream) za farníky
08:30 Kostel za + rodiče Libuši a Josefa Doležalovy
08:30 Kostel za * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
08:30 Kostel na poděkování za dar života a dar křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Válkovu a Andrýskovu
PONDĚLÍ 4. 1. 2021 PONDĚLÍ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za živé a + členy společenství Živý růženec a za + Amálii Šimurdovou
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
18:30 Kostel za dar zdraví pro pí. Káju Šebestovou a požehnání pro * rodinu
ÚTERÝ 5. 1. 2021 ÚTERÝ 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za poutníky Jakubské cesty, za lidi v organizaci Camino Europe a za požehnání pro jubilejní rok Jacobeo 2021 Putovani do Compostely
STŘEDA 6. 1. 2021 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za nenarozené děti v rodině Rédrových a Pelánkových
10:30 Kostel pohřeb: Hozík Antonín (1931)
12:00 Kostel pohřeb: Odstrčilík Miroslav (1928)
13:30 Kostel pohřeb: Kůra Stanislav (1954)
18:30 Kostel za + Antonína Janovského, + rodiče a bratra, a ochranu Boží pro * rodinu
ČTVRTEK 7. 1. 2021 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + Amálii Šimurdovou k jejím nedožitým narozeninám a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
PÁTEK 8. 1. 2021 PÁTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
11:00 Kostel pohřeb: Matulík Alois (1955)
15:00 Kostel pohřeb: Táborský Jaroslav (1922)
18:30 Kostel za spásu duší manželů Rédrových a za jejich * dcery s rodinami
SOBOTA 9. 1. 2021 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu, za duše v očistci a zemřelou Radomíru
13:00 Kostel pohřeb: Dostálková Olga (1933)
18:30 Kostel za Boží požehnání pro rodiny Klempovou a Sedláčkovou a za duše v očistci
18:30 Kostel za Martina Postavu, rodiče, * a + rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 10. 1. 2021 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08:30 Kostel za všechny pokřtěné v předešlém roce
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za * a + kněze našich farností
08:30 Kostel za děti a rodiče v projektu Adopce na dálku Afrika a koordinátora misionáře Gerharda Weaga

Hlášení farnosti
3. 1. 2021
2. neděle po Narození Páně

 

 

Svátky v týdnu

Středa               Slavnost Zjevení Páně

Neděle              Svátek Křtu Páně

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h., a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

 

Neděle

 • Svátek Křtu Páně – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli do 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

 • Pouze ve všední dny - 30 minut před každou mší svatou.

FARA

 • Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY

 • V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

 

 

 


 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za přípravu: letošní adventní aktivity, vánočních svátků, pomoci lidem bez domova.
 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky pro farnost. Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).

 

OZNAMUJEME

 • Členové eucharistické hodiny vyzvedněte si v sakristii brožurky z arcibiskupství.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálovou sbírka se letos nemůže uskutečnit tak, jako předchozí roky. Přispět však můžete do 24. ledna do pokladničky u betléma (do andílka), nebo převodem či skrze QR kódy.

Vyzýváme také dospělé dobrovolníky, aby šířili vánoční zvěst a lidem ve svém okolí alespoň označili domy a byty nápisem požehnání (C+M+B+2021). Požehnané křídy najdete v kostele u betléma.

Zveme vás ke sledování Tříkrálového koncertu v České televizi 10. ledna od 18h.