Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 4. do 26. 4. 2020 - 17. týden

NEDĚLE 19. 4. 2020 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
07:00 Kostel Na poděkování za dar života
08:30 Kostel Za farníky
10:00 Kostel Za + rodiče Zábojníkovy a syny, za rodiče Buchtovy, tetu a Pavla a Boží požehnání pro celé rodiny
11:30 Kostel Za rodinu Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
18:30 Kostel Za rodinu Grossmannovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 20. 4. 2020 PONDĚLÍ 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel Na úmysly studentů + za komunitu Cenacolo a otevření domu v ČR
ÚTERÝ 21. 4. 2020 SV. ANSELMA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za * a + členy společenství živého růžence
STŘEDA 22. 4. 2020 STŘEDA 2. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za manžele Frýdlovy
11:00 Kostel Pohřeb: Coufalová
18:30 Kostel Za + manžele Zdeňka a Antonína Dvořákovy, za + rodiče z obou stran a * rodinu
ČTVRTEK 23. 4. 2020 SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za + rodiče Jungmanovy a duše v očistci
18:30 Kostel Za + rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
PÁTEK 24. 4. 2020 SV. JIŘÍ, MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za ukončení pandemie
11:00 Kostel Pohřeb: Málková
13:00 Kostel Pohřeb: Bobák
14:30 Kostel Pohřeb: Drozdová
18:30 Kostel Za + Janu Pekařovou, * rodinu a rodiče z obou stran
SOBOTA 25. 4. 2020 SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY
06:30 Kostel Za Emu a Hanu Vilímovy, na poděkování za 30 let života
18:30 Kostel Za děti, vnoučata, Annu a Vladimíra Malchovy
NEDĚLE 26. 4. 2020 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel Za děti a jejich rodiny.
08:30 Kostel Za skauty.
10:00 Kostel Za + Vlastu Perutku a * rodinu.
11:30 Kostel Za + rodiče Nejezchlebovy, Latinovy a celou * rodinu, za + kamarádku Haničku Macháčovou a duše v očistci.
18:30 Kostel Za farníky.

Děkujeme

- Děkujeme za vaši vytrvalost v prožívání nastalé situace a všem co děláte v oblasti víry a bratrské lásky.

Oznamujeme

- Dnes prožíváme Neděli Božího milosrdenství a vyzýváme vás k zapojení se do modliteb spojených s tímto svátkem, zvláště k modlitbě Korunky milosrdenství večer ve 20 hod.

- Diecézní centrum pro mládež zveřejňuje každé ráno v 8 h. na svém webu kratičké duchovní povzbuzení s názvem Vezmi a čti

- Arcibiskupství vyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele Katolické základní školy v Uherském Brodě. Přihlášky zasílejte na Arcibiskupství – do 10. června.

- Nejvíce vyloučenou skupinou v církvi jsou v tyto dny lidé, kteří nemají internetové připojení a nemají tudíž ani možnost sledovat naše přenosy bohoslužeb. V současné době pracujeme na roznášení katechezí a informací z farnosti přímo do jejich schránek skrze síť dobrovolníků rádia Proglas a televize Noe. V následujícím týdnu budeme tyto dobrovolníky oslovovat s prosbou o pomoc v tomto projektu.

- Zřejmě jste všichni seznámeni s dalšími nařízeními vlády, které nám stále nedovolují se shromažďovat k bohoslužbám. Prosíme o vaši trpělivost. Náš duchovní život se nevyčerpal prožitím postní doby, ani slavením Velikonoc. Právě naopak. Radost ze  setkání se Vzkříšeným se nyní má vtělit do našeho každodenního života. Další velkou metou pro nás zůstává Slavnost Seslání Ducha Svatého na konci května. Využijme čas velikonoční doby k intenzivnímu životu s Duchem Svatým, který je hlavní hybnou silou církve a bez něhož se nic v našem životě neobejde.

Prosba o pomoc

- Stále prosíme o: šití roušek, všímavost k potřebám druhých lidí, finanční dary

- Charita ČR vyhlásila sbírku: Na vlně pomoci proti bezmoci. Finanční prostředky budou použity na přímou pomoc lidem jakkoli postiženým nemocí covid – 19 a těm, kdo následnými opatřeními přišli o peníze k zajištění základních potřeb. Pokud u někoho z vás taková situace nastala nebojte se Charitě ozvat. Finanční pomoc je možné poskytnout skrze zasílání DMS – viz stránky Charity nebo na účet.

Číslo účtu: 44665522/0800

Dále pak vyzývají k pomoci Papežská misijní díla pro chudé v misijních zemích. Informace naleznete na portálu Církev.cz