Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 8. do 22. 8. 2021 - 33. týden

NEDĚLE 15. 8. 2021 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za 6 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
10:00 Kostel za + rodiče Zábojníkovy, jejich syny, rodiče Buchtovy, tetu a Pavla s prosbou o Boží ochranu pro * rodiny
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Karla Míču, za rodinu Raškovu a Míčovu a za +++
PONDĚLÍ 16. 8. 2021 SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
06:30 Kostel k nedožitým 50tinám syna Jana s prosbou o Boží pomoc pro rodinu Uhlíkovu
18:30 Kostel za + rodinu Malovaných a ochranu Panny Marie pro * rodinu
ÚTERÝ 17. 8. 2021 ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Františka Mizeru, rodiče z obou stran a * rodinu
STŘEDA 18. 8. 2021 STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče
10:00 Alzheimer centrum za nemocné
18:30 Kostel za * rodinu Ženožičkovu, Šrajerovu a Kašnou a +++
ČTVRTEK 19. 8. 2021 SV. JANA EUDESE, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Rafajovy, za + dva zetě a +++
18:30 Kostel za * a + rodiny Syřišťovu, Cejnarovu, Kolaříkovu, Harničárovu, Krojcrovu, Križanovu, Kapallovu, Chábkovu, Molešovu, Novákovu, Vargovu, Hrdovu, Horákovu a Killmisterovu
PÁTEK 20. 8. 2021 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a jejich děti a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
11:00 Kostel pohřeb: Prokop Ludvík (1944)
12:30 Kostel pohřeb: Kašpárek Jaromír (1933)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Renátu a Hanku a společenství rodin
SOBOTA 21. 8. 2021 PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
06:30 Kostel za pokoj a požehnání v rodině
18:30 Kostel na poděkování za vyslyšené prosby
NEDĚLE 22. 8. 2021 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy, rodiče z obou stran, manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy, Jaroslava Nováka, Marii Mikešovou, * rodinu Dvorských a +++
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Marii Ernstovou a * rodinu Klinkovskou, Machovou a Navláčilovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Šarmanovy, Žákovské,+ syna a zetě, za +++ a za dar zdraví pro * rodinu

DĚKUJEME

  • Děkujeme za vaše modlitby za farní tábory, které úspěšně proběhly. Mysleme i nadále na tábory skautské.
  • Děkujeme za zapojení do adoračního dne farnosti minulou neděli.
  • Děkujeme za příspěvky pro tornádem postiženou farnost Stebno v Plzeňské diecézi, které jsme odeslali 25 tis. Kč.

OZNAMUJEME

  • Dnešní sbírka je na opravy a investice.
  • Na farním webu najdete časy výuky náboženství v následujícím školním roce.
  • V sobotu 21. srpna zveme srdečně na Festival UNITED na Vsetín.
  • Následující sobotu 28. srpna zveme na Pouť rodin na Svatý Hostýn.
  • V životě farností najdete informace k putování ikony sv. Ludmily, u příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. V naší farnosti bude ikona k uctění od 1. do 22. srpna v kostele každý den (mimo úterý) při večerní mši svaté a v neděli při bohoslužbách. Ve všední dny a v sobotu přes den může ikona putovat po rodinách, je však třeba se přihlásit do formuláře v sakristii.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Přijďte si ji vyzkoušet. Bližší info na webu v sekci Projekty.