Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 30. 1. do 6. 2. 2022 - 05. týden

NEDĚLE 30. 1. 2022 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Ernesta Horváta
08:30 Kostel za + rodiče Pavelcovy, + Marii Kočendovou, + Annu Veselou, +++ a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Ševčíkovou
11:30 Kostel na dobrý úmysl
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 31. 1. 2022 PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE
06:30 Kostel za syna Pavla a dceru Janu s rodinou s prosbou o Boží požehnání
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 1. 2. 2022 ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
STŘEDA 2. 2. 2022 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence
13:00 Kostel pohřeb: Navrátilová Anežka (1929)
18:30 Kostel za + Zdeňka Mikla
ČTVRTEK 3. 2. 2022 SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + rodiče Kunčíkovy, + rodiče Hnilovy a jejich + děti, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel za + rodiče, sestru, švagra a celou * rodinu
PÁTEK 4. 2. 2022 PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za dar zdraví a požehnání pro dceru
SOBOTA 5. 2. 2022 PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za + rodiče
18:30 Kostel s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a dary Ducha Svatého a +++
NEDĚLE 6. 2. 2022 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Černou
11:30 Kostel na poděkování za dožitých 75 let manželů Ševčíkových, za * a + rodinu Ševčíkovu a za +++ 
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marka Kryšku a za * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka sv. Jana Boska, kněze

STŘEDA       Svátek Uvedení Páně do chrámu

ČTVRTEK     Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

SOBOTA      Památka sv. Agáty, panny a mučednice

NEDĚLE        5. neděle v mezidobí     

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme za vaši štědrost. Sbírka na Biblické dílo vynesla 53 000 Kč. Děkujeme i za účast na nedělní Ekumenické bohoslužbě.

 

OZNAMUJEME:

  • V uplynulém týdnu byla v kostele osazena nová světla. Po výmalbě se tak podařila uskutečnit podstatná část druhé etapy rekonstrukce interiéru kostela. Zbývá zapojit světla tak, aby vytvořily jednotlivé scény a v sakristii se jedním tlačítkem rozsvítilo požadované osvětlení (např. mše pro všední den nebo slavnost, adoraci apod.).
  • Na svátek Uvedení Páně do chrámu budeme v kostele žehnat svíce. Pokud máte zájem o požehnání svící, tak si je na tuto bohoslužbu doneste.
  • Ve čtvrtek budeme při bohoslužbách udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Mše sv. spojená s pomazáním nemocných bude za 14 dnů v sobotu 12. 2. v 9 h.
  • Upozorňujeme rodiče, že už nyní mohou přihlašovat své děti na Sněženky, tedy jarní prázdniny v Rajnochovicích. Akce proběhne 7. – 11. 2. 2022, a to na Arše pro žáky základních škol a na Přístavu pro středoškoláky. Viz plakát na nástěnce.