Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 27. 3. do 3. 4. 2022 - 13. týden

NEDĚLE 27. 3. 2022 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
07:00 Kostel za + Michala Chanáta a + rodiče Zábojníkovy
08:30 Kostel za + rodiče Novosadovy, +++ a * rodinu Pavelcovu
10:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
11:30 Kostel za + rodiče Marii a Zdeňka Těžkých, prarodiče a * rodinu
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Alenu Lednickou, její dcery a * rodinu
PONDĚLÍ 28. 3. 2022 PONDĚLÍ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Martu Kratochvílovou a * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů; za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 29. 3. 2022 ÚTERÝ 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + prarodiče
STŘEDA 30. 3. 2022 STŘEDA 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za ochranu a požehnání pro novorozenou dceru Emmu a celou rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Minaříkovu a Skybovu
ČTVRTEK 31. 3. 2022 ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a přijímací zkoušky.
17:15 Kostel za rodiny zasažené válkou na Ukrajině
18:30 Kostel za dar víry pro paní Jindřišku Klempovou, syna Antonína a za +++
PÁTEK 1. 4. 2022 PÁTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za ochranu a pomoc v těžké situaci s prosbou o další ochranu
13:00 Kostel kremace: Slovák Ivan (1941)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + maminku Helenu
SOBOTA 2. 4. 2022 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel na poděkování za dar života dcery Veroniky, tchýně Zdislavy a +++
09:00 Fara Ministrantská schůzka
13:30 Kostel Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou
18:30 Kostel za + rodiče a * rodinu
NEDĚLE 3. 4. 2022 5. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za manžele Hánovy s prosbu o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
08:30 Kostel za + Františka a Rostislava Ovesné a * rodinu.
10:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy a Dvorské, jejich + rodiče z obou stran, + manžele Hamerníkovy, + Jaroslava Novákova , * rodinu Dvorských a +++
11:30 Kostel na poděkování za dar života
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel