Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 7. do 2. 8. 2020 - 31. týden

NEDĚLE 26. 7. 2020 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za + Marii Pavelcovou, děti a snachu Jarmilu a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Holbovou a Fryštackou a za Cyrilku
11:30 Kostel za dcery Helenu a Zuzanu a jejich rodiny, za zdraví, pokoj, ochranu a pomoc Boží a Panny Marie a sv. Josefa
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 27. 7. 2020 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
06:30 Kostel na úmysl dárce a poděkování za přijatá dobrodiní
18:30 Kostel za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 28. 7. 2020 ÚTERÝ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Hochmanovu a Poláškovu a duše v očistci
STŘEDA 29. 7. 2020 PAMÁTKA SV. MARTY
06:30 Kostel za bratra Tomáše a * a + rodinu
18:30 Kostel za * a + rodinu Dusíkovu a Linkovu
ČTVRTEK 30. 7. 2020 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za bratra Tomáše a * a + rodinu
18:30 Kostel za + Lubomíra Novotného, * rodinu a duše v očistci
PÁTEK 31. 7. 2020 PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Jungmanovy a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Žákovu a Tkadlecovu a Boží požehnání
SOBOTA 1. 8. 2020 PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel za + rodiče Marii a Augustina Hrbáčkovy, * rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 2. 8. 2020 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + farníky
08:30 Kostel za * a + rodinu Věrných a duše v očistci
10:00 Kostel ke cti a chvále Boha Otce
11:30 Kostel za vnuky Jakuba a Pavlíka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochrany Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za Boží požehnání pro dceru Martinu s rodinou a syna Jaroslava s rodinou

Děkujeme

  • Děkujeme farníkům z Jaroslavic za uspořádání Svatoanenské pouti.
  • Děkujeme také nadačnímu fondu Credo a všem spolupracovníkům za uspořádání evangelizačního odpoledne s názvem Milované město, které se uskutečnilo minulou neděli na zlínském náměstí.

 

Oznamujeme

  • Farní kancelář je otevřena přes prázdniny v pondělí a ve středu v úředních hodinách.
  • Také během prázdnin je v neděli po dopoledních bohoslužbách otevřen klub Pod Kánoí. Prosíme o zapsání služeb za barem.
  • Příští týden bude mít Ondřej dovolenou. Obracejte se prosím na další kněze.
  • Na základě nařízení vlády je nutné užívání roušek při organizovaných akcích ve vnitřních prostorách s účastí nad 100 lidí, což jsou i bohoslužby. Žádáme proto farníky, aby toto nařízení vzali v úvahu při účasti na nedělních bohoslužbách.