Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 1. do 16. 1. 2022 - 02. týden

NEDĚLE 9. 1. 2022 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 Kostel za Josefa Lošťoveckého a Rozálii Šarkózyovou
08:30 Kostel za * a + rodiny Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel za * a + rodiny Lahovu, Babíkovu, Nosálkovu
11:30 Kostel za + rodiče Blechovi a Gajdošíkovi a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + tatínka a bratra a * a + rodinu
PONDĚLÍ 10. 1. 2022 PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Tormovu a duše v očistci
18:30 Kostel Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 11. 1. 2022 ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 12. 1. 2022 STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Doleželovu
18:30 Kostel za + Josefa Zajíčka, * rodinu a +++
ČTVRTEK 13. 1. 2022 SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + rodinu Čapkovu a Blahovu a duše v očistci
18:30 Kostel na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví a za rodiče
PÁTEK 14. 1. 2022 PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za nemocné děťátko a jeho rodiče
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Marii Juránkovou a žijící rodinu.
SOBOTA 15. 1. 2022 SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel na poděkování za 60 let života a za * a + rodinu Stuchlíkovu, Dudrovu, Chvatíkovu, Káňovu a Kouřilovu
18:30 Kostel za Boží pomoc a požehnání pro Elišku
NEDĚLE 16. 1. 2022 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Dalajkovu a zemřelou dceru Jarmilu
08:30 Kostel za + Pavla Ryšavého, rodiče a * rodinu Ryšavou
10:00 Kostel Poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o dar víry a ochrany P. Marie
11:30 Kostel za + Ladislava Bartla a Pavla Mironova a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem organizátorům a účastníkům sobotní Tříkrálové sbírky. Přispět můžete i do pokladničky u betléma, která je pro tyto účely k dispozici naposledy ještě dnes v neděli. Další informace najdete v přiložených materiálech umístěných také u betléma.

 

OZNAMUJEME:

  • Od dnešního dne začíná Alianční týden a v polovině ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů. Informace o ekumenických setkáních v evangelickém kostele nebo ekumenické bohoslužbě v katolickém najdete v ŽF.
  • Upozorňujeme rodiče, že už nyní mohou přihlašovat své děti na Sněženky, tedy jarní prázdniny v Rajnochovicích. Akce proběhne 7. – 11. 2. 2022, a to na Arše pro žáky základních škol a na Přístavu pro středoškoláky. Viz plakát na nástěnce.
  • Příští neděli – třetí v měsíci proběhne pravidelná sbírka na opravy kostela. Děkujeme za vaši velkou štědrost o Vánocích, ale i při minulé sbírce na opravy, která vynesla téměř 100 tis. Kč.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Prosím vezměte i těm, kteří nemohou do kostela přijít.