Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 3. do 12. 3. 2023 - 10. týden

NEDĚLE 5. 3. 2023 2. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + manžela Jana a syna Jana Uhlíkovy, * rodinu a duše v +++
08:30 Kostel za + a * rodiny Szyrokou a Ernstovou
10:00 Kostel za + rodiče Drgovy a +++
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
16:00 Kostel Křížová cesta
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za uzdravení vztahů v rodině, Boží požehnání pro matku a dceru a ochranu Panny Marie
PONDĚLÍ 6. 3. 2023 PONDĚLÍ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + bratra, tatínka a * a + rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 7. 3. 2023 ÚTERÝ 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za rodiny Zábojnikovu, Poláškovu, Chmelovu a Gajdůškovu, * a + rodinu a zasvěcené osoby
STŘEDA 8. 3. 2023 STŘEDA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Marii a Ivana Jiroutovy
18:30 Kostel za +manžela Josefa Majera a + Tomáše Vašíčka
ČTVRTEK 9. 3. 2023 ČTVRTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za + manžela Ottu, + rodiče, sourozence, děti a vnuky s prosbou o zdraví a Boží pomoc, ochranu a požehnání pro žijící rodinu Hrbáčkovu a další příbuzné.
18:30 Kostel za rodinu Švachovu, Martinkovu, Vaňkovu, Šerou a +++
PÁTEK 10. 3. 2023 PÁTEK 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za ochranu a pomoc Boží pro děti, obzvláště dceru Ivetu, a jejich rodiny.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
17:45 Kostel Pobožnost křížové cesty v kostele
18:30 Kostel za manžele Jurasovy, jejich 4 děti, * i + rodinu, na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
SOBOTA 11. 3. 2023 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za syna Filipa
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za * a+ rodinuŽákovu,Tkadlecovu za+++++ ochranu P.Marie pro celou rodinu
NEDĚLE 12. 3. 2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
08:30 Kostel za + rodiče Ovesné a syna Rostislava
10:00 Kostel za + rodiče Fornůskovy, jejich + dceru, syna a snachu
11:30 Kostel za + manžela Vítězslava a * a + rodiny Bartíkovu a Hubíkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel