Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 2. do 26. 2. 2023 - 08. týden

NEDĚLE 19. 2. 2023 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka, rodiče a sestry s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
08:30 Kostel za Danielu Buriánkovou, manžela, syna a * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a Máčalovu, za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
11:30 Kostel za *a+ rodinu Blechovu,Gajdošíkovu,a Mironovovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na úmysl dárce
PONDĚLÍ 20. 2. 2023 PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 21. 2. 2023 SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + Františku Čelůstokovou, jejího + manžela a dar víry pro * rodinu
STŘEDA 22. 2. 2023 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
06:30 Kostel za SVP Domek
17:00 Kostel za Boží pomoc na cestě obrácení během letošní postní doby
18:30 Kostel za + Zdeňka Mikela a živ. a + rodinu
ČTVRTEK 23. 2. 2023 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče , sourozence, vnuka Karla a * rodinu
18:30 Kostel na poděkování za dar života syna Petra Šafránka s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PÁTEK 24. 2. 2023 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za+ rodiče Holubovy,+ prarodiče z obou stran a+++
10:30 Kostel pohřeb: Vlasta Prokopová (1926)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování za dar života a křtu manžela Martina s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
SOBOTA 25. 2. 2023 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel na úmysl dárce
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + Františka Stodůlku, jeho rodiče a * rodinu
NEDĚLE 26. 2. 2023 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + Jiřího a Věru Kadlčákovy, jejich + rodiče a * rodiny Kašíkovu a Dvořákovu a Kadlčákovu
08:30 Kostel za nemocnou dceru, synovce a další nemocné příbuzné
10:00 Kostel za + manžela Jaroslava, + rodiče z obou stran a +++
11:30 Kostel na poděkování za 76 let života, s prosbou za dar víry a pokoje do dalších let
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel

SVÁTKY V TÝDNU

STŘEDA       Popeleční středa – den přísného půstu

NEDĚLE        1. neděle postní   

 

OZNAMUJEME

 

  • Dnes se koná sbírka Haléř sv. Petra. Vybraná částka se zasílá papeži, aby mohl aktuálně poskytovat humanitární pomoc ve světě.
  • V rámci Národního týdne manželství se dnes v neděli 19. 2. koná v 16.30 hod. adorace v kostele Panny Marie na Jižních Svazích. Od 17 hod. pak pokračuje program v prostorách dole pod kostelem.
  • Na Popeleční středu bude při každé mši sv. udělován popelec. Navíc bude mše i v 17 hod.
  • Srdečně zveme farníky na další Otevřené setkání. Přijďte zakusit Boha do společenství! Tentokrát bude mít krátkou katechezi otec Jan Berka a zaměříme se na objevování a zakoušení Boží lásky. Zváni jsou úplně všichni, bez ohledu na to, jestli společenství mají či nikoliv. Na setkání bude sloužit společenství Invite. Těšíme se na společný čas v Boží blízkosti. Program trvá 2 hodiny a začíná ve čtvrtek 23. února v 17.30 ve velkém sálu na Regině.
  • Farnost Krista Krále Lučenec na Slovensku pořádá pouť do Libanonu ke sv. Šarbelovi a na biblická místa v termínu 22. – 28. března. Předpokládaná cena pouti s polopenzí je 26 000 Kč. Bližší informace poskytne P. Miroslav. Přihlašování je možné následující tento týden.
  • Zveme vás na farní dovolené. V červnu do Medžugorje a v červenci do Dolomit. Bližší informace najdete na webu farnosti, kde se také můžete přihlásit.