Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 19. 1. do 26. 1. 2020 - 04. týden

NEDĚLE 19. 1. 2020 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za rodiny Hanačíkovu a Koskubovu, za dar zdraví a Boží požehnání
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel Za + syna Kamila a * rodinu Strakovu
11:30 Kostel Za * a + rodiny Gurskou a Poláškovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Petra Zatloukala a * rodinu
PONDĚLÍ 20. 1. 2020 SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za * a + kněze
18:30 Kostel Za překladatele a manažery a na další úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření domu ČR
ÚTERÝ 21. 1. 2020 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel Za zemřelou paní Genowefu s prosbou o Boží požehnání pro její živou rodinu
STŘEDA 22. 1. 2020 SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel Za + Jiřího Novotného
18:30 Kostel Za + Josefa Pechance a P. Josefa Pekance a živou rodinu
ČTVRTEK 23. 1. 2020 ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za + rodiče Hyánkovy, vnuka Jaroslava, Miroslava dvě dcery, zetě a duše v očistci
18:30 Kostel Za + manžela Josefa Šafránka, rodiče Březíkovy a duše v očistci
PÁTEK 24. 1. 2020 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za * a + členy živého růžence
18:30 Kostel Za + manžele Josefa a Viktorii Velčovské a + Terezii Langrovou
SOBOTA 25. 1. 2020 SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA
06:30 Kostel Za * a + rodiny Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu
18:30 Kostel Za * a + rodinu Černou
NEDĚLE 26. 1. 2020 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel Za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel Za + JUDr. Josefa Němečka, jeho + syna Johna a * rodinu
10:00 Kostel Za * a + rodinu Chudárkovu, Juříkovu a Křížovu a duše v očistci
11:30 Kostel Za * a + farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za * a + rodinu Červenkovu a Schneiderovu

Děkujeme:

  • Včera naši farnost navštívil otec arcibiskup, slavil mši sv. a byl přítomen následné debatě. Díky všem, kdo program připravili i těm, kteří se jej zúčastnili.

 

Oznamujeme:

  • V uplynulém týdnu se setkala pastorační rada. Na programu bylo hodnocení adventu a vánoční doby. Celý školní rok se však věnujeme i pastoračnímu plánování tzn. hledání dlouhodobých vizí pro farnost. Setkání měla i ekonomická rada. Zúčastnili se jej i architekti Říční, se kterými dlouhodobě probíhá debata o úpravě interiéru kostela. Více informací bude zveřejněno v Životě farností.
  • Ekumenická bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v našem kostele dnes v neděli 19. ledna v 16 hod.
  • Modlitby matek zvou na Ve dnech 24. – 26. 1. proběhne v kostele na Jižních Svazích.
  • V pátek se v Malenovicích setká děkanátní společenství v mládeže.
  • Svatý otec zavedl nový svátek: Neděle Božího slova. Poprvé jej budeme slavit příští neděli. Při té příležitosti vás žádáme, abyste si na bohoslužbu vzali své vlastní bible. Při každé bohoslužbě si budeme vyprošovat zvláštní požehnání pro život s Božím slovem.
  • V neděli 26. 1. v 17 hod. zveme zájemce o fotografování na Fotoworkshop s názvem „Jak fotit v kostele.“ Program povedu lidé ze spolku Člověk a víra.
  • Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let začnou 6. února. Více informací najdete na plakátku v předsíni kostela.
  • "Nadační fond Credo a Centrum pro rodinu Zlín zvou manžele na oblíbený kurz Manželské večery, který začne 9. února. Jde o příležitost k prohloubení vztahu a ke zlepšení komunikace v manželství. Hlídání dětí je zajištěno. Více informací najdete v Životě farností, nebo na stránkách credonf.cz."