Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 10. do 10. 10. 2021 - 40. týden

NEDĚLE 3. 10. 2021 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Malinovu, Kriškovu a Miklovu
08:30 Kostel na poděkování za dar svátosti manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Jurákovu
10:00 Kostel za rodinu Jakubíčkovu a za +++.
11:30 Kostel za farníky
15:00 Regina Oslava 50. otce Kamila
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodiny Čechovu a Malenovskou
PONDĚLÍ 4. 10. 2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
06:30 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu
18:30 Kostel  za všechny studenty s prosbou o Boží ochranu po celý školní rok,
 na poděkování za dar života
ÚTERÝ 5. 10. 2021 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
06:30 Kostel na poděkování za 91 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let
STŘEDA 6. 10. 2021 SV. BRUNA, KNĚZE
06:30 Kostel za + manžela a požehnání pro * rodinu
11:00 Kostel Kremace: Šenkyříková Miroslava (1967)
14:00 Kostel Kremace: Tomšů Alena (1940)
18:30 Kostel za + o. Antonína Kupku, jeho + bratry, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
ČTVRTEK 7. 10. 2021 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + rodiny Pantlíkovu a Třískovu
PÁTEK 8. 10. 2021 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar víry a Boží požehnání pro novomanžele Danielu a Martina Buriánkovy
16:30 Centrum pro rodinu Zlín Objevujeme Boží slovo (Noc žalmů) Srdečně zveme všechny zlínské farníky, aby se zapojili do čtení Písma, tentokrát žalmů, které proběhne ve dnech 8.–9. října v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Během jedné noci budeme rozjímat a naslouchat všem 150 žalmům. Zahajovací mši svatou v 18.30 hod. bude sloužit emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Čtení žalmů bude probíhat celou noc, ukončeno bude mší svatou v 7.30 hod. Odpoledne před akcí se uskuteční od 16.30 hodin v sále Centra pro rodinu workshop s Josefem Byrtusem na téma Objevujeme Boží Slovo. Na workshop je možné se přihlašovat na našem webu.
Pokud se budete chtít zapojit do Noci žalmů jako čtenáři, neváhejte se na mne
obrátit na e-mail: [email protected]

Michaela Straková
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Albínu Březíkovou, + Ludmilu Zamykalovou, nenarozené děti a +++
SOBOTA 9. 10. 2021 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a +++
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + Josefa Vyorala a Annu Konečnou u příležitosti 3.vyročí úmrtí. Za +++  a Boží ochranu pro * rodinu.
NEDĚLE 10. 10. 2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za 25 let manželství, za * a + rodinu Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel na poděkování za 80 let života a Boží požehnání pro rodiny Zbořilovu a Váňovu
11:30 Kostel za + Pavlu a Karla Kouřilovi a za + celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela Jaromíra, * a + rodiny Rupovu a Lukešovu
 • P. Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina. Po každé nedělní mši však můžete přijít také do Klubu pod kánoí, kde vás čeká koláček a káva zdarma.
 • V pondělí 3. října zveme studenty na první mši sv. určenou především pro ně. Začátek v 18.30 h.
 • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích akce Noc žalmů. Mši svatou, kterou celá akce začne, bude sloužit v 18.30 h. biskup Josef Hrdlička.
 • Zveme rodiny s dětmi na Drakiádu. Uskuteční se 10. října. Info. na vývěsce a webu.
 • Studium a rozjímání Bible v anglickém jazyce začne, především pro zájemce, ale hlavně pro zahraniční studenty, 21. října od 17 h. na faře.
 • Za týden nás čekají volby. Prosíme o modlitbu, ale i o vaši účast a zodpovědnou volbu.
 • Začal měsíc říjen, měsíc růžence. Obnovme svá rozhodnutí, pro tento vzácný způsob modlitby.
 • Členové Eucharistické hodiny, vyzvedněte si v sakristii nové modlitební brožury.
 • V sakristii jsou nová vína z arcibiskupských sklepů. Přijměte je jako poděkování za vaše finanční dary věnované na probíhající opravu varhan.
 • Charitní domov Otrokovice přijme novou zdravotní sestru.Nástup od 1. listopadu.
 • Ve čtvrtek byl ve zdejší nemocnici hospitalizován o. Ivan. Jeho stav je stabilizovaný, musí však projít několika vyšetřeními. Prosím, abyste jej nenavštěvovali, ale mysleli na něj v modlitbě. Po návratu rozumně zvažujte individuální setkávání, svátosti smíření či řešení jakýchkoli záležitostí. Neprotahujte setkání přes půl hodiny. Děkuji.