Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 3. 10. do 10. 10. 2021 - 40. týden

NEDĚLE 3. 10. 2021 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Malinovu, Kriškovu a Miklovu
08:30 Kostel na poděkování za dar svátosti manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Jurákovu
10:00 Kostel za rodinu Jakubíčkovu a za +++.
11:30 Kostel za farníky
15:00 Regina Oslava 50. otce Kamila
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodiny Čechovu a Malenovskou
PONDĚLÍ 4. 10. 2021 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
06:30 Kostel za * a + rodinu Šenkeříkovu
18:30 Kostel  za všechny studenty s prosbou o Boží ochranu po celý školní rok,
 na poděkování za dar života
ÚTERÝ 5. 10. 2021 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
06:30 Kostel na poděkování za 91 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let
STŘEDA 6. 10. 2021 SV. BRUNA, KNĚZE
06:30 Kostel za + manžela a požehnání pro * rodinu
11:00 Kostel Kremace: Šenkyříková Miroslava (1967)
14:00 Kostel Kremace: Tomšů Alena (1940)
18:30 Kostel za + o. Antonína Kupku, jeho + bratry, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
ČTVRTEK 7. 10. 2021 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za + rodiny Pantlíkovu a Třískovu
PÁTEK 8. 10. 2021 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar víry a Boží požehnání pro novomanžele Danielu a Martina Buriánkovy
16:30 Centrum pro rodinu Zlín Objevujeme Boží slovo (Noc žalmů)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Albínu Březíkovou, + Ludmilu Zamykalovou, nenarozené děti a +++
SOBOTA 9. 10. 2021 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a +++
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + Josefa Vyorala a Annu Konečnou u příležitosti 3.vyročí úmrtí. Za +++  a Boží ochranu pro * rodinu.
NEDĚLE 10. 10. 2021 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za 25 let manželství, za * a + rodinu Bártkovu a Vrtkovu a +++
10:00 Kostel na poděkování za 80 let života a Boží požehnání pro rodiny Zbořilovu a Váňovu
11:30 Kostel za + Pavlu a Karla Kouřilovi a za + celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžela Jaromíra, * a + rodiny Rupovu a Lukešovu
 • P. Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina. Po každé nedělní mši však můžete přijít také do Klubu pod kánoí, kde vás čeká koláček a káva zdarma.
 • V pondělí 3. října zveme studenty na první mši sv. určenou především pro ně. Začátek v 18.30 h.
 • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích akce Noc žalmů. Mši svatou, kterou celá akce začne, bude sloužit v 18.30 h. biskup Josef Hrdlička.
 • Zveme rodiny s dětmi na Drakiádu. Uskuteční se 10. října. Info. na vývěsce a webu.
 • Studium a rozjímání Bible v anglickém jazyce začne, především pro zájemce, ale hlavně pro zahraniční studenty, 21. října od 17 h. na faře.
 • Za týden nás čekají volby. Prosíme o modlitbu, ale i o vaši účast a zodpovědnou volbu.
 • Začal měsíc říjen, měsíc růžence. Obnovme svá rozhodnutí, pro tento vzácný způsob modlitby.
 • Členové Eucharistické hodiny, vyzvedněte si v sakristii nové modlitební brožury.
 • V sakristii jsou nová vína z arcibiskupských sklepů. Přijměte je jako poděkování za vaše finanční dary věnované na probíhající opravu varhan.
 • Charitní domov Otrokovice přijme novou zdravotní sestru.Nástup od 1. listopadu.
 • Ve čtvrtek byl ve zdejší nemocnici hospitalizován o. Ivan. Jeho stav je stabilizovaný, musí však projít několika vyšetřeními. Prosím, abyste jej nenavštěvovali, ale mysleli na něj v modlitbě. Po návratu rozumně zvažujte individuální setkávání, svátosti smíření či řešení jakýchkoli záležitostí. Neprotahujte setkání přes půl hodiny. Děkuji.