Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 1. do 24. 1. 2021 - 03. týden

NEDĚLE 17. 1. 2021 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za Ludmilu Kocourkovou, * a +  rodinu a duše v očistci
08:30 Kostel za + Ludmilu Hebelkovou a * rodinu
08:30 Kostel za + Helenu Máčalovou, + rodiče z obou stran, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
PONDĚLÍ 18. 1. 2021 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
06:30 Kostel za rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu, Skřivánkovu a Halbsgutovu, za dar víry a jednoty a za jednotu ve víře všech katolíků
14:00 Kostel pohřeb: Slováčková Ludmila (1930)
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 19. 1. 2021 ÚTERÝ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dar víry a Boží vedení
STŘEDA 20. 1. 2021 SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za Hanu Hoškovou
13:00 Kostel pohřeb: Daněk Josef (1955)
14:30 Kostel pohřeb: Breburdová Lidmila (1935)
18:30 Kostel za + manžela Vlastimila Marečka a * a + rodinu
ČTVRTEK 21. 1. 2021 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za + Pavla Pavésku a * rodinu
18:30 Kostel za + Jindřicha Janečku a * rodinu
PÁTEK 22. 1. 2021 SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za duše v očistci
18:30 Kostel za P. Josefa Pechance, jeho synovce Josefa, * rodinu a duše v očistci
SOBOTA 23. 1. 2021 SOBOTA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za + manžela Antonína Gurského a * a + rodinu
18:30 Kostel za živou a + rodinu Černou
18:30 Kostel za + Gabriela Ondrouška
NEDĚLE 24. 1. 2021 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
08:30 Kostel za farníky
08:30 Kostel za* a + rodiny Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 Kostel poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
08:30 Kostel za * a + rodinu Smyčkovu a Genzerovu

Hlášení farnosti
17. 1. 2021
2. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Pondělí             Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Středa               Památka sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků

Čtvrtek             Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Neděle              3. neděle v mezidobí

MŠE SVATÉ

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle v mezidobí – pouze pro ty, kdo mají zapsaný úmysl

8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 7 do 8 h. a od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍPouze ve všední dny - 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE – Jen soukromá.

FARAKancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – V našem kostele je stále možná účast max. 30 lidí.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Každou neděli po 15. dni v měsíci (což je i dnešní den) máme vyhlášenu mimořádnou sbírku na opravy kostela.
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

 

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše dary a jakékoli příspěvky.

OZNAMUJEME

 • Památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Vložme, prosím, tento úmysl do svých modliteb. V rámci modliteb za jednotu můžete v pondělí, středu a pátek sledovat internetový přenos ekumenických modlitebních bohoslužeb zástupců většiny církví ve Zlíně. Odkaz najdete na webových stránkách Českobratrské církve evangelické ve Zlíně.
 • Za týden v neděli vás zveme na Ekumenickou bohoslužbu. Uskuteční se v našem kostele od 14 hod. a vy se k ní, kvůli vládním nařízením, budete moci připojit pouze přes odkaz na našich webových stránkách.
 • Třetí neděle v mezidobí byla papežem Františkem vyhlášena za Neděli Božího Slova. V rámci tohoto dne uspořádal nadační fond Credo přednášku Josefa Byrtuse nazvanou Avinu – modlitba Páně. Jde o nesmírně zajímavý pohled na Otčenáš na základě hebrejského textu.

Uskuteční se za týden 24. ledna 2021 a můžete ji sledovat od 16 do 17.30 h. přes farní webové stránky.

 • Nabízíme farníkům, zapojení zvláště rodinám do projektu Farní geocaching. Viz webové stránky – farní poklady.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálovou sbírka se letos nemůže uskutečnit tak, jako předchozí roky. Přispět však můžete do 24. ledna:
  • do pokladničky u betléma (do andílka)
  • do kasičky v sakristii, v kanceláři nebo ve Veni
  • převodem či skrze QR kódy
  • zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90