Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 20. 9. do 27. 9. 2020 - 39. týden

NEDĚLE 20. 9. 2020 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel na poděkování za 30 let manželství s prosbou o Boží pomoc pro celou rodinu
08:30 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
10:00 Kostel za + syna Josefa Hosťoveckého a rodinu Sarkoziovu
11:30 Kostel za + Vojtěcha a Marii Zezulkovy a za * a +  rodinu
16:00 Klub Pod Kánoí Schůzka varhaníků https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=38

17:00 Klub Pod Kánoí Schůzka vedoucích schol https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=55

17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a +  farníky
PONDĚLÍ 21. 9. 2020 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel na poděkování za Boží požehnání v životě syna Tomáše
15:00 Kostel pohřeb: Býčková Emilie (1937)
18:30 Kostel za * a + kněze a duše v očistci
ÚTERÝ 22. 9. 2020 ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Miroslava Bednáře a duše v očistci
09:00 Klub Pod Kánoí Klub maminek Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
STŘEDA 23. 9. 2020 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Boženu a Jana Stuchlíkovy a + rodinu
08:00 Kostel Zpovídání https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

11:00 Kostel pohřeb: Malina Antonín (1941)
18:30 Kostel za + Antonii Kolajovou, při příležitosti 20 let od úmrtí
ČTVRTEK 24. 9. 2020 ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na úmysl dárce
08:30 Klub Pod Kánoí Katecheze o Desateru Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.
18:30 Kostel za + rodiče a sestru a celou * rodinu
PÁTEK 25. 9. 2020 PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžela Jaroslava Nepevného
10:30 Kostel pohřeb: Hozíková Jaroslava (1933)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Vlastu Kozákovou
SOBOTA 26. 9. 2020 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Konečnou a Hrubou a duše v očistci
11:30 Kostel svatba: Jana Švarcová a Vojtěch Domanský
18:30 Kostel za pana Liboslava Mahdala a * rodinu Mahdalovou
NEDĚLE 27. 9. 2020 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:00 Kostel Pěší pouť ke sv. Václavovi https://www.farnostzlin.cz/blog_clanek.php?clanek=517
08:30 Kostel za + rodiče Štětkářovy a syna Václava a zetě Vojtěcha
10:00 Kaple sv. Václava Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Válkovu a Andrýskovu
11:30 Kostel za + manžela Josefa Šafránka a duše v očistci
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + farníky

Hlášení farnosti 20. 9. 2020
25. neděle v mezidobí

Děkujeme

 • Děkujeme všem, kdo se zúčastnili žehnání nového hřiště u Kudlovské přehrady a také Charitě za uspořádání pouti do Jednova.

Oznamujeme

 • Na nových webových stránkách farnosti najdete:
  • Přihlášky do náboženství, informace ke katechezím Dobrého Pastýře a k akci Bible nocí i dnem, vyjádření o. arcibiskupa k aktuální situaci a pozvánku na setkání varhaníků a schol tuto neděli.
 • Ve čtvrtek po večerní mši sv. jste zváni na katecheze o Desateru, které pravidelně jednou za 14 dnů povede P. Miroslav.
 • Příští neděli bude pouť ke sv. Václavovi na Kudlově. Mše sv. v kapli v 10:00. Sraz pěších poutníků v 8:00 před křížem u kostela. Další informace ve vývěsce a na webu.
 • Kostelní kropenky zejí prázdnotou, ale pro vaše domácí kropenky budeme žehnat vodu příští neděli. Přineste si prosím s sebou nádoby na svěcenou vodu.
 • Následující týden, opět co 14 dnů bude probíhat Škola modlitby, kterou vede P. Kamil. Je určena pro vedoucí společenství a ty, kteří o této službě uvažují. Termín setkání je středa 19:30 a čtvrtek 8:30.
 • Pro nízký počet přihlášených zájemců o biřmování přesouváme přípravu na příští rok (červen 2021).
 • Následující dva týdny bude Ivan v lázních, obracejte se prosím na další kněze.
 • Rozšířili jsme možnosti, jak přispět na potřeby farnosti. V kostele pod kůrem jsme nainstalovali platební terminál a nástěnku s QR kódy.