Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 8. do 1. 9. 2019 - 35. týden

NEDĚLE 25. 8. 2019 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za zemřelé rodiče Pavelcovy a živou rodinu a duše v očistci
10:00 Kostel Za zemřelé rodiče, zemřelého manžela, duše v očistci a živou rodinu
11:30 Kostel Za rodiče Šarmanovy, Žákovské, syna a zetě, duše v očistci a dar zdraví
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za zemřelého manžela Jaromíra a otce Bronislava a živou rodinu
PONDĚLÍ 26. 8. 2019 PONDĚLÍ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za tragicky zahynulé chlapce Jana a Dana
18:30 Kostel Za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v ČR
ÚTERÝ 27. 8. 2019 PAMÁTKA SV. MONIKY
06:30 Kostel Za zemřelé rodiče, prarodiče a jejich sourozence
STŘEDA 28. 8. 2019 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za Boží pomoc a požehnání pro syna
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Marii a Stanislava Chovancovi a syna Stanislava
ČTVRTEK 29. 8. 2019 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel Na dobrý úmysl a za duše v očistci
18:30 Kostel Za zemřelou rodinu Gajdůškovu, Doležalovu a Ticháčkovu
PÁTEK 30. 8. 2019 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel Za zemřelé
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Klatovskou
SOBOTA 31. 8. 2019 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Na poděkování za dar života a za dar svatého křtu, za milost pevné víry s prosbou o ochranu Panny Marie a požehnání pro celou rodinu
18:30 Kostel Na úmysl dárce
NEDĚLE 1. 9. 2019 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Za zemřelého Jindřicha Kratochvíla, zemřelou rodinu a dar zdraví
08:30 Kostel Za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za zemřelou paní Evu Valáškovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Na úmysl dárce