Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 12. do 12. 12. 2021 - 49. týden

NEDĚLE 5. 12. 2021 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel za * a + rodiny Řehůřkovu, Noháčkovu a za + rodiče Gajdošíkovy
08:30 Kostel na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
10:00 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel za + rodiče Omelkovy, * rodinu Uhlíkovu, Kadlčákovu, Šebkovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu PM
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 6. 12. 2021 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
06:30 Kostel na poděkování za dar života vnuka Pavlíka Šafránka s prosbou o ochranu Panny Marie
15:00 Kostel za pracovníky Charity a uživatele jejich služeb
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 7. 12. 2021 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za + manžela, rodiče a sourozence a za Boží požehnání pro * rodinu
STŘEDA 8. 12. 2021 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:30 Kostel za + rodiče, + Janu a + Marii Novosadovy a +++
15:00 Kostel pohřeb: Danielová Jiřina (1926)
17:00 Kostel za * a + členy Rodiny Neposkvrněné
18:30 Kostel za + rodiče Dubkovy, + manžela a * rodinu
ČTVRTEK 9. 12. 2021 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
06:30 Kostel za * a + rodinu Štérovu a Olivíkovu
18:30 Kostel za + Věru Vajíkovu
PÁTEK 10. 12. 2021 PANNY MARIE LORETÁNSKÉ
06:30 Kostel za * a + kněze naší farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za dar života
SOBOTA 11. 12. 2021 SV. DAMASA I., PAPEŽE
06:30 Kostel za + rodiče, jejich zemřelé děti a + vnuka
18:30 Kostel za + manžele Soldánovy,+ manžele Bodečkovy,+ Pavla Ryšavého a * rodinu Ryšavou.
NEDĚLE 12. 12. 2021 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
07:00 Kostel na poděkování za 80 let života a * a + rodinu Hašovu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovy a švagra Ladislava Petřivalského
11:30 Kostel za nedožitých 100 let Josefa Mikuláška a jeho + manželku Jarmilu 
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za vysvobození od zlého pro Miroslava, Jaroslava, Zuzanu, Filipa, Marii, Markétu, Oldřicha, Jarmilu a jejich rodiny

OZNAMUJEME

  • V pondělí v 15 h. bude v kostele slavena mše sv. pro zaměstnance Charity a na slavnost Panny Marie ve středu bude mše sv. navíc i v 17 h.
  • Začal advent. V Životě farností najdete informace k plánovaným duchovním obnovám a také farní adventní aktivitě. Letos stavíme příbytek pro narozeného Ježíše. Jak? Především zaměřením na vztahy. Dospělí mají v ŽF dvě karty s výzvami na první dva adventní týdny. Modré - modlitební jsou pro dospělé, růžové karty jsou akční a může je využít mládež, ale i dospělí.
  • Děti mají své adventní listy s úkoly připraveny u betlémské stáje, která je u oltáře Panny Marie. Za splnění úkolů si každou neděli přidají jednu cihlu. Na tu mají možnost nalepit si nejhezčí ze svých obrázků z daného týdne a vyzdobit tak naši stavbu. Prožijme nabídnutý čas aktivně!
  • Kurz paměti probíhá na faře každý čtvrtek nově od 9.30 do 11.00 h.
  • V sakristii si můžete vyzvednout stolní kalendáře. Doporučený příspěvek je 50,- Kč.
  • Arcibiskupské sklepy budou v neděli 19. 12. po dopoledních mších prodávat před kostelem svá vína.

 

 

Z důvodu šíření Covidu-19 platí ve farnosti tato opatření: nejsou slouženy mše sv. v nemocnici; v kostele používejte dezinfekci, respirátory a rozestupy; eucharistie se podává na ruku – kdo z vážných důvodů nemůže přijímat na ruku, ať přistupuje jako poslední; je uzavřený Klub pod kánoí pro nedělní setkávání; návštěvníky fary vyzýváme, aby používaly respirátory.