Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 10. do 24. 10. 2021 - 42. týden

NEDĚLE 17. 10. 2021 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel k druhému výročí syna Jana Uhlíka s prosbou o ochranu jeho * rodiny
08:30 Kostel za rodinu Ondrouškovu, Chmelařovu a nemocnou osobu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodiče a prarodiče a za + sestru Evu
PONDĚLÍ 18. 10. 2021 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
06:30 Kostel za + rodiče Nejezchlebovy, + rodiče Latinovy, za +++ a za * rodinu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
ÚTERÝ 19. 10. 2021 SV. JANA DE BRÉBEUF, IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel na poděkování za 30 let manželství
STŘEDA 20. 10. 2021 STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * rodinu Malotovu, Jindřicha Míčka, nenarozené děti a +++
18:30 Kostel na poděkování za dar života Paulínky Ryškové a Boží požehnání pro všechny, které nosila v srdci
ČTVRTEK 21. 10. 2021 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
06:30 Kostel Za + Miroslavu Zahoutovu
14:00 Kostel pohřeb: Muler
17:00 Klub Pod Kánoí Bible v anglickém jazyce
18:30 Kostel za dar zdraví pro syna Petra a vnučky Sofii a Lilly s prosbou o ochranu Panny Marie
PÁTEK 22. 10. 2021 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
06:30 Kostel za uzdravení vážně nemocného
11:00 Kostel pohřeb: Hašpica Adolf
13:00 Kostel pohřeb: Pinkasová
14:30 Kostel pohřeb: Švachová Milada
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Ludmilu Malotovou a +++
SOBOTA 23. 10. 2021 SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + členy společenství živého růžence
15:30 KNTB MŠE SV. AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA!
18:30 Kostel za + Zdenka Rozsypálka a + rodiny Rozsypálkovu, Šuranskou a Ševčíkovu
NEDĚLE 24. 10. 2021 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:00 Kostel za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu, Šalenovu a Vávrovu
08:30 Kostel na poděkování za život a ochranu a pomoc Boží s prosbou do dalších let
10:00 Kostel za + rodiče Kamasovy a + sestru Marii
11:30 Kostel za farníky
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel Za + bratra Antonína, rodiče Barboříkovy ochranu a dar Duch sv.pro živou rodinu a +++
  • Studium a rozjímání Bible v anglickém jazyce začne pro zájemce, ale hlavně pro zahraniční studenty, 21. října od 17 h. na faře.
  • Členové Eucharistické hodiny, vyzvedněte si v sakristii nové modlitební brožury.
  • Příští neděli 24. října budeme slavit Misijní neděli spojenou se sbírkou na misie.
  • K modlitbě za misie vás zveme v pátek 22. října od 17.45 při misijním růženci za konkrétní potřeby jednotlivých kontinentů a za otevřená srdce nás všech k pomoci potřebným. Prosíme rodiny s dětmi, aby se připojili a případně se i ujali vedení modlitby desátku. Přípravu má na starost paní katechetka Petra Tomšů, která ráda předá bližší informace. Kontakt je ve zpravodaji i na webu.
  • V sobotu 23. října zveme děti na faru na společné tvoření pro Misie, které bude probíhat v klubu Pod kánoí od 9 do 12h. Zveme i děti, které do Misijního klubka nechodí a chtěly by se zapojit.
  • V neděli se uskuteční u kostela Misijní jarmark. Bude probíhat od 8 do 13h. Své domácí výrobky, můžete přinášet na faru do soboty 23. října do 16h, kdy bude probíhat balení a příprava na jarmark. Více informací najdete na webu farnosti a ve farním zpravodaji. Předem děkujeme za vaše příspěvky pro misie.
  • Animátoři zlínského děkanátu srdečně zvou všechny mladé v sobotu 23. 10. na pouť s poznáváním života Aničky Zelíkové. Začátek v Malenovicích u kostela sv. Mikuláše v 9:00, po příchodu do Napajedel bude mše svatá a následně malé občerstvení. Konec přibližně ve 13:30. Pouť se koná za každého počasí.
  • Centrum pro rodinu zve v pátek 22. října odpoledne do svých prostor na dobročinný bazárek nového kvalitního dámského oblečení. Veškerý výtěžek půjde na podporu Centra pro rodinu. Více informací na plakátcích.