Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 6. 11. do 13. 11. 2022 - 45. týden

NEDĚLE 6. 11. 2022 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za *a + rodinu Kolářovu,Šintálovu,Vávrovu,šalenovu apožehnání pro celou rodinu.
08:30 Kostel za + Miroslava Hebelku.
10:00 Kostel za + maminku Marii Jenischovou
11:30 Kostel za Ditu Brlicovou, syny Vojtěcha, Jana, Jiřího a Bohdana Luise, s poděkováním za dar života a s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
PONDĚLÍ 7. 11. 2022 PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo
ÚTERÝ 8. 11. 2022 ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Filoménu Jenišovou, rodiče a sestru Marii
STŘEDA 9. 11. 2022 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
18:30 Kostel na poděkování za 40. výročí narození syna Patrika a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 10. 11. 2022 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za navrácení zdraví a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
10:00 Kostel mše na Burešově
18:30 Kostel za syna Petra Šafránka jeho rodinu s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PÁTEK 11. 11. 2022 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel na poděkování za 55 let společného života s prosbou o ochranu svatého Josefa a Panny Marie
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + manžele Marii a Miroslava Žůrkovy, zetě, vnuka a pravnuka
SOBOTA 12. 11. 2022 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Marii Čížovou
18:30 Kostel za * a+ rodinu Novotných a Gajdošíkovou
NEDĚLE 13. 11. 2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za + Jana Vranu, jeho + bratra Františka a jejich + rodiče
10:00 Kostel na poděkování za dožité životní jubileum,+ manžela, +rodiče a +bratra, s prosbou o ochranu a Boží pomoc, Panny Marie a andělů strážných pro * rodinu
10:30 Kostel hodová mše
11:30 Kostel za + Jarmilu a Lubomíra Novotné a * rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + manžela Jaromíra,+rodiče s obou stran a *a + rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

STŘEDA       Svátek Posvěcení lateránské baziliky

ČTVRTEK     Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

PÁTEK          Památka sv. Martina Tourského, biskupa

SOBOTA      Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

NEDĚLE        33. neděle v mezidobí

  • Srdečně zveme farníky na Ekumenickou bohoslužbu v rámci ukončení oslav našeho města. Uskuteční se v našem kostele dnes v neděli v 16 hod.
  • V úterý 8. listopadu se uskuteční od 16.00 do 19.00 hod. ve farním domě na Kudlově setkání EVDO na téma: Jak objevovat hloubku a dar mše sv. Je potřeba se přihlásit do zítřka, tj. do pondělí. Více na nástěnce v předsíni kostela a také v dnešním ŽF.
  • V úterý 8.11.2022 zveme zvláště děti z Katecheze Dobrého Pastýře, ale i ostatní děti ke krátkému Světýlkovému průvodu. Sraz v 18 hod. u přehrady. Průvodem projdeme parkem – starým hřbitovem a pomodlíme se za naše zemřelé a za všechny zemřelé ve Zlíně. S sebou si vezměte lampičku se svíčkou.
  • Tuto sobotu 12. listopadu v 9 hod. na faře se uskuteční první ministrantská schůzka. Moc zveme nejen dosavadní ministranty ale i ty, kteří chtějí začít ministrovat! Odkdy mohou chlapci začít ministrovat a jiné důležité podrobnosti jsou napsány v dnešním ŽF nebo na nástěnce v předsíni kostela pod názvem „I svatí Filip a Jakub zvou všechny k ministrování“!
  • Následující neděli 13. 11. bude na Příluku hodová mše v 10.30 hod.
  • Od zítřka (pondělí) bude opět obnoveno přinášení darů při mši sv.
  • Prodej květin – vánočních hvězd na podporu dětské onkologie se uskuteční 2. neděli adventní, letos bude prodej na objednávku, zájemce o vánoční hvězdy prosíme, aby se zapsali do formulářů, které jsou na stolku u obětních darů, nebo přes týden v prodejně Veni.
  • Zveme všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže, které bude letos v Olomouci, a to již za 14 dnů 18.-19. listopadu. Více informací najdete na plakátku, webových stránkách či facebooku. Přihlašovat se můžete už nyní na internetu.
  • Vyšlo další číslo ŽF, kde najdete další potřebné informace.