Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 23. 5. do 30. 5. 2021 - 21. týden

NEDĚLE 23. 5. 2021 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za + Antonína Čecha, Zdenku Čechovou, rodiče z obou stran a všechny + v době pandemie
08:30 Kostel za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
10:00 Kostel 1. sv. přijímání | za + Marii Kadubcovu, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
11:30 Kostel za farníky
16:00 Kostel PM Sněžné, Provodov májová pobožnost
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + manžele Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
PONDĚLÍ 24. 5. 2021 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
06:30 Kostel za manželku Janu, její děti a vnuky a poděkování za šedesát let života
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 25. 5. 2021 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za kněze a řeholníky a nová svatá povolání
STŘEDA 26. 5. 2021 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
06:30 Kostel za + rodiče Františku a Karla Firichovy a * rodinu
18:30 Kostel na poděkování za dar života a za * a + rodinu
ČTVRTEK 27. 5. 2021 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
06:30 Kostel za rodinu Velískovou a duše v očistci
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel Na poděkování za dar života pro Barborku s prosbou o Boží pomoc pro ni a její blízké
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 28. 5. 2021 PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za obrácení hříšníků
12:00 Kostel pohřeb: Šula Jaroslav (1956)
13:30 Kostel pohřeb: Prachařová Alena (1936)
15:00 Kostel pohřeb: Orlíková Mariana (2021)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
SOBOTA 29. 5. 2021 SV. PAVLA VI., PAPEŽE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za Boží požehnání pro živou a + rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu a Skřivánkovu. Za duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel za + rodiče Mařasovy a * rodinu
NEDĚLE 30. 5. 2021 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za+ Karla Staňka, Marii a Františka Kopečné, jejich + a * rodinu
08:30 Kostel poděkování za prožitých 57 let v manželství s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie do dalších let
10:00 Kostel za * a + rodinu Malotovu
11:30 Kostel za přítele PhDr. Lubomíra Filipa Piperka
16:00 Kaple PM u Svaté vody, Malenovice májová pobožnost
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
Hlášení farnosti
23. 5. 2021
Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí                    Památka Panny Marie, Matky církve

Středa                      Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Čtvrtek                    Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

NEDĚLE                    Slavnost Nejsvětější Trojice

 

OZNAMUJEME

  • Dnes je sbírka na církevní školy.
  • Dnes odpoledne zveme na další společnou Májovou minipouť, tentokrát k Panně Marii Sněžné na Provodov. završenou májovou pobožností v 16 hod. Společný sraz pěších poutníků bude ve 13.30 na zastávce Kudlov-Myslivna (nachází se v blízkosti restaurace Pindula). Trasa vede po cyklostezce a je dlouhá asi 6 km. Bližší informace na webu farnosti nebo plakátku ve vývěsce. Minipouť se uskuteční za každého počasí, pouze v případě vytrvalého a velmi silného deště se dopravíme na Provodov raději vlastními auty.
  • Centrum pro rodinu Zlín zve na dnešní odpoledne pro rodiny s dětmi. I když nemůže proběhnout program v plném rozsahu, připraví cestu pro manžele, elektrovozítka a fotokoutek. Aktivity proběhnou na parkovišti při CPR a v blízkosti kostela na Jižních Svazích. Více informací na plakátku.
  • Zájemci o svátost biřmování a dospělí zájemci o křest – vyzvedněte si v sakristii, ve farní kanceláři či vyplňte na webu přihlášku a odevzdejte ji do 13. 6.
  • Připomínáme, že si dárci na opravu varhan mohou ze sakristie odnést víno z arcibiskupských sklepů.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

  • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.