Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 21. 6. do 28. 6. 2020 - 26. týden

NEDĚLE 21. 6. 2020 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * rodinu Špačkovu
08:30 Kostel za vedoucí a děti na farních táborech
10:00 Kostel za + Marii Poláškovou, děti Martinu a Pavla a * rodinu
11:30 Kostel za + otce Jiřího Janošíka, Alenu Pavlů a Růženu Holíkovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 22. 6. 2020 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
06:30 Kostel za + Irenu Demelovou a duše v očistci
18:30 Kostel za P. Antonína Kupku a + rodiče
ÚTERÝ 23. 6. 2020 ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Šmigurovu
na úmysl dárce
08:00 Kaple sv. Václava Kaple Kudlov: moravští novokněží 2019

za manžela a rodinu Janotovu
STŘEDA 24. 6. 2020 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
06:30 Kostel za rodiny Strakovu a Janasovu
14:00 Kostel pohřeb: Čech Svatopluk
18:30 Kostel za + tatínka a bratra Gajdůškovy
ČTVRTEK 25. 6. 2020 ČTVRTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za dary Ducha Svatého pro vnuky a úspěšné složení zkoušek
10:00 Alzheimer centrum Alzheimercentrum
18:30 Kostel za zemřelé
PÁTEK 26. 6. 2020 PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodinu Stehlíkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Jiroutovu
SOBOTA 27. 6. 2020 SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel na poděkování za dar života maminky Andrey Šimečkové
NEDĚLE 28. 6. 2020 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Duroňovu
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kostel za + Petra Večeřu a jeho * a + rodinu
11:30 Kostel za rodinu Vranovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Walterovu a za rodinu Kuklovu

Oznamujeme

  • Všichni jste srdečně zváni na oslavu dne otců tuto neděli 21. 6. 2020 od 17 hod. na prostranství před kostelem na Jižních svazích. V programu zazní country skupiny Pěšáci a folkové písničky Toníka Molka. Kdo má motorku, kolo či jiné vozítko – může využít jeho požehnání otcem Danem. Občerstvení pro dospělé i děti je zajištěno.
  • Farní knihovna opět funguje, můžete si zapůjčit knihy na prázdniny a vrátit půjčené.
  • Zapisování intencí na další čtvrtletí (červenec–září) si stále můžete zapisovat v úřední hodiny ve farní kanceláři.
  • Přihlášky do výuky náboženství si můžete vyzvednout v sakristii nebo jsou ke stažení na webu, odevzdávejte prosím na faru do konce června.
  • Přihlášky k biřmování, které plánujeme v dalším roce, jsou k vyzvednutí v sakristii či ke stažení na webu. Odevzdávejte prosím na faru do konce června.
  • Římskokatolická farnost Filipa a Jakuba vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka v kanceláři. Podrobnější informace naleznete na vývěskách. Zájemci se mohou hlásit písemně do 26. 6. 2020 na faře.
  • Triduum Modliteb matek se uskuteční v pátek 26. 6. v 17 hod., v sobotu po ranní mši svaté a v neděli v 16 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.
  • Zveme vás na benefiční koncert výjimečného českého houslisty Pavla Šporcla, který se uskuteční v sobotu 6. ve 20 hod. v našem kostele. Tento koncert je uspořádán na podporu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče v našem kraji. Vstupenky si můžete zakoupit mimo předprodeje uvedené na plakátku také v prodejně Veni za cenu 350 Kč.