Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 15. 1. do 22. 1. 2023 - 03. týden

NEDĚLE 15. 1. 2023 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:30 Kostel za + rodiče a za Boží požehnání pro * rodinu
10:00 Kostel Za * a + rodinu Hodgson
11:30 Kostel za + rodiče Nejezchlebovy, Latinovy za kamarádku Hanku, + Pavlínu Ryškovou, + Emílii Vasčákovou, +++ a * rodiny
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za farníky 
PONDĚLÍ 16. 1. 2023 PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Naděždu, její rodinu a za lidi bez domova
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 17. 1. 2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA
06:30 Kostel za + Annu Frolkovou, + členy rodiny a duše v očistci
STŘEDA 18. 1. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ
06:30 Kostel za živé a + spolupracovníky
18:30 Kostel za obrácení manžela Jaroslava a dar víry pro něj
ČTVRTEK 19. 1. 2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za rodiče z obou stran,rodinu Sušankovu, Blažkovu,++++a všechny nenarozené děti
18:30 Kostel na poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka, s prosbou o dar víry a ochranu Panny Marie
PÁTEK 20. 1. 2023 SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel na úmysl dárce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Jana Vilhana a +++
SOBOTA 21. 1. 2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A MUČEDNICE
06:30 Kostel za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Jurákovu, Hnilicovu, Bobálovu, Hrůzovu, Mackovu a +++
18:30 Kostel za + Václava Andrýska, + Annu Andrýskovou a +++
NEDĚLE 22. 1. 2023 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (BOŽÍHO SLOVA)
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za moudré rozhodnutí o dalším životě vnučky a vnuka, za + rodiče a +++
10:00 Kostel za * a + rodinu Malinovu, Kutrovu, Miklovu a Dalajkovu
11:30 Kostel na poděkování za dožití 90 let naší maminky Anny Končákové, za * a + rodinu a za +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + Mario Hlaďáčka

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Antonína, opata

STŘEDA       Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

SOBOTA      Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

NEDĚLE        3. neděle v mezidobí                                                   

 

OZNAMUJEME

  • Dnes 15. ledna se v naší farnosti koná sbírka na podporu mladých lidí, kteří v létě pojedou na světové setkání mládeže do Lisabonu.
  • Ve středu 18. ledna začíná v naší farnosti Kurz Alfa. Mysleme na účastníky i organizátory ve svých modlitbách.
  • Animátoři mládeže zlínského děkanátu zvou na mládežnickou mši sv., která bude v pátek 20. ledna v 18 hodin v kostele v Otrokovicích.
  • Sbírku z příští neděle budeme odesílat na podporu Biblického apoštolátu.
  • V rámci modliteb za jednotu křesťanů vás zveme příští neděli v 16 hod. do našeho kostela na Ekumenickou bohoslužbu.
  • Stále si můžete zakoupit vstupenky na farní ples, a to buď ve farní kanceláři nebo v neděli po druhé a třetí mši sv. v Klubu pod kánoí. Na nástěnce v kostele je vyvěšen jízdní řád plesového autobusu, který bude účastníky plesu rozvážet. Zároveň prosíme o ceny do tomboly, které můžete přinášet do farní kanceláře do středy. Hledáme i dobrovolníky do různých služeb. Ti budou mít vstupenku zdarma.