Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 14. 2. do 21. 2. 2021 - 07. týden

NEDĚLE 14. 2. 2021 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Svaté přijímání (7:00; 7:15; 7:30; 7:45)
08:30 Kostel za všechny sezdané v minulém roce
08:30 Kostel za * a + rodinu Chudárkovu, Jurčíkovu a Křížovu a +++
08:30 Kostel za + Jana a Boženu Stuchlíkovy
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Petra Zatloukala a jeho děti
PONDĚLÍ 15. 2. 2021 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžele Máriu a Zdeňka Mikulkovy
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 16. 2. 2021 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
STŘEDA 17. 2. 2021 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
06:30 Kostel za obrácení hříšníků
08:00 Kostel poděkování za dar života a za rodiny Šimečkovu a Nakládalovu
17:00 Kostel za rodinu Strakovu
18:30 Kostel za + Annu Říhovou a * rodinu
ČTVRTEK 18. 2. 2021 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za + Antonína Pelánka, manželku a dvoje rodiče
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel za + Františka Daňhela
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci ONLINE https://www.farnostzlin.cz/4young

PÁTEK 19. 2. 2021 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za * a + rodinu Bartkovu, Vrtkovu a za duše v očistci
11:00 Kostel pohřeb: Krajčová Ludmila (1933)
12:30 Kostel pohřeb: Tesarčíková Stanislava (1934)
14:00 Kostel pohřeb: Bednařík Petr (1948)
17:45 Kostel Křížová cesta
18:30 Kostel za + Václava Andrýska, za + Annu Andrýskovou, za duše v očistci
SOBOTA 20. 2. 2021 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
06:30 Kostel za + Marii Kopečnou, manžela Františka, rodiče, sourozence, vnuka Karla a * rodinu
18:30 Kostel za živou a + rodinu Ševčíkovu
NEDĚLE 21. 2. 2021 1. NEDĚLE POSTNÍ
07:00 Kostel za + Josefa Vlčka s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Kostel za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel za farníky
11:30 Kostel za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
15:00 Kostel Svaté přijímání (15:00; 15:15; 15:30; 15:45)
18:30 Kostel za + Bernadettu Růžičkovou a další + sestry z kláštera sv. Kříže, za paní Karolinku, za P. Adama Ruckého, za + Jarmilu Vargovou, Karla Moleše, Hildegardu a Karla Krojcrovi, Ladislava Killmistera

Hlášení farnosti
14. 2. 2021
6. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu

Středa               Popeleční středa – den přísného půstu a začátek doby postní

Neděle              1. neděle postní

MŠE SVATÉ

Od pondělí 15. 2. je zrušen nouzový stav. Na základě tohoto rozhodnutí (které zůstává s velkým otazníkem) zvyšujeme možnost účasti na bohoslužbách na 50 lidí. Stále však platí povinnost registrace. Prosíme ty, kteří mají pochybnosti o svém zdravotním stavu, aby svou účast zvážili.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě s rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).
 • Na popeleční středu budou 4 mše sv. (6. 30, 8.00, 17.00, 18.30h.).

Neděle

 • neděle postní – pouze pro registrované
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Každou neděli: od 15 do 16 h. v kostele.

SVÁTOST SMÍŘENÍ – Pouze ve všední dny – 30 minut před každou mší svatou.

ADORACE – Jen soukromá.

FARA – Kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a středu.

SVATBY A POHŘBY – doporučujeme v úzkém rodinném kruhu.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky, farní účet, QR kódy nebo platební terminál (farnostzlin.cz/sbirka).
 • Na tento rok plánujeme generální opravu varhan. Větším dárcům nabízíme jako poděkování víno z arcibiskupských sklepů. Vyzvednout si jej můžete po kterékoli bohoslužbě v sakristii.

DĚKUJEME

 • Děkujeme nadačnímu fondu Credo za uspořádání zajímavé konference 7 vrchů. Děkujeme i těm, kteří připravili Týden manželství a také těm, kdo nabídnutý program využili. Poděkování patří všem dětem a rodinám zapojeným do Kostelníčkovy malířské soutěže. Odměny pro zúčastněné malíře budeme rozdávat tuto neděli mezi 15–16 h. v kostele. Své kresby najdete na nástěnce u svatostánku (v blízkosti Krále ;- )

OZNAMUJEME

 • Se zrušením nouzového stavu se nám otevřela možnost obnovit klasický pořad nedělních bohoslužeb. Protože však je zdravotní situace neutěšená zůstáváme u registrování i když s počtem účastníků navýšeným na 50. Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané v době velikých zmatků příkladem zodpovědnosti.
 • Vstupujeme do postní doby – využijme ji k opravdovému obrácení. Pomocí vám v tom mohou být i nabízené aktivity. Obrácení je skutečností, kterou za tebe nikdo udělat nemůže! Mějme odvahu k velkým věcem skrze malé krůčky. Pro děti je na stolku u oltáře Panny Marie připravena postní cesta. Začínáme už ve středu, tak si ji nezapomeňte vyzvednout nebo stáhnout z internetu. Mladí se mohou zapojit do biblického pátrání, v němž se propojí události z Písma s krásami našeho města. SPAM deník – jak na to s Písmem… Vše najdete přehledně na farnostzlin.cz/pust.
 • Na webových stránkách farnosti stále najdete odkaz na video-seminář manželů Smékalových – O manželství a dětech, aneb plaveme v tom s vámi.
 • Farní poklady lákají nejen rodiny k objevování krás v našem okolí (další info. na webu).
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Příští neděli 21. února je sbírka na Haléř sv. Petra. V případě platby přes účet uveďte do poznámky název sbírky.
 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi.
 • Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.