Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 8. do 5. 9. 2021 - 35. týden

NEDĚLE 29. 8. 2021 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na poděkování za život s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let
10:00 Kostel za + manžele Mitáčkovy, rodiče z obou stran, manžele Dvorské, manžele Hamerníkovy, Jaroslava Nováka, Marii Mikešovou, * rodinu Dvorských a +++
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + rodinu Vaškovu a za paní Apolenu Vyskočilovou z Blatnice
PONDĚLÍ 30. 8. 2021 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + rodiče Jána a Alžbětu a * rodinu
18:30 Kostel za + rodiče Aloise a Karlu Martínkovy, + bratra Jiřího, za + manžela Jaroslava a za rodinu Miklovu
ÚTERÝ 31. 8. 2021 ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za manžele Lenku a Jakuba a jejich děti, za odpuštění a vyřešení složité situace v jejich rodině
STŘEDA 1. 9. 2021 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na poděkování za prázdniny, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu panny Marie pro žáky, rodiče a učitele do nového školního roku.
08:00 Kostel PMPK Slavnostní mše k zahájení školního roku CZŠ
12:30 Kostel pohřeb: Řehůřek Antonín (1964)
14:00 Kostel pohřeb: Machančíková Marie (1943)
18:30 Kostel za + P. Jana Jiříčka, jeho rodiče a * rodinu Jiříčkovu
ČTVRTEK 2. 9. 2021 ČTVRTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel za trpící a pronásledované křesťany ve světě
PÁTEK 3. 9. 2021 PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Hrubou a duše v očistci
SOBOTA 4. 9. 2021 SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel za požehnání pro * rodinu a za další úmysly dárce
09:00 Cholina Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa https://ministranti.info/nase-akce/setkani-ministrantu-olomoucke-arcidieceze/
 
11:00 Kostel svatba: Jiří Klačánek & Vendula Tobolová
13:30 Kostel svatba: Tomáš Kopečný & Jana Juráňová
15:30 KNTB za nemocné a ty, kdo o ně pečují
18:30 Kostel za + rodiče a za * rodiny Hrubošovu a Šustkovu
NEDĚLE 5. 9. 2021 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za školáky a jejich rodiče
10:00 Kostel na poděkování za dar života vnučky Michaely s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
11:30 Kostel za + Evu Valáškovou a * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za + Marii a Vojtěcha Zezulkovy a * a + rodinu
Světový den modliteb za péči o stvoření
  • Na farním webu a na nástěnce v kostele najdete časy výuky náboženství v následujícím školním roce. Výuka náboženství začne od 13. září.
  • Od pondělí 30.8 si můžete ve farní kanceláři ale i online na webových stránkách farnosti zapisovat intence na mše svaté na poslední čtvrtletí tohoto roku.
  • Zveme vás ke společné modlitbě za volby začínající 30. srpna 2021, je odpovědí na výzvu českých a moravských biskupů, kteří ve svém prohlášení zvou křesťany k modlitbám a postu 40 dní před volbami. Můžete se připojit modlitbou, kterou naleznete v Životě farností nebo na webových stránkách. Čtyřicetidenní modlitební síť probíhá v rámci projektu Vlčí doupě, který se věnuje evangelizační a pastorační činnosti v online prostoru.
  • Miroslav zve ministranty u příležitosti roku sv. Josefa v sobotu 4. září na setkání ministrantů s otcem arcibiskupem do Choliny u Olomouce. Jedná se o celodenní program. Účast ministranta prosím nahlaste na farní email do 30.8. Organizace dopravy bude upřesněna dle počtu zájemců.
  • Papež František navštíví 12.–15. září Slovensko. V případě dostatečného počtu zájemců vypravíme z našeho děkanátu autobus na mši svatou s papežem Františkem 15. 9. v Šaštíně. Přihlášení je nutné do neděle 5. září. Bližší informace a přihlášení na emailu: [email protected] nebo tel. 605 444 240.
  • Centrum pro rodinu zve-17. září na víkend pro manžele ve Fryštáku a také na kurz Manželské večery, který začne na konci září. Můžete využít tuto příležitost k posílení vašeho manželství. Podrobnější informace najdete v Životě farností.
  • V sakristii si můžete zakoupit nové číslo časopisu Rodinný život. Při odchodu z kostela si vezměte nové číslo Života farností – nezapomeňte i na ty, kdo se do kostela nedostanou.