Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 5. 1. do 12. 1. 2020 - 02. týden

NEDĚLE 5. 1. 2020 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 Kostel Za + Janu Navrátilovou, živou rodinu a duše v očistci
08:30 Kostel Za + Františka Zábojníka, rodiče z obou stran, za bratry a sestry a Boží požehnání pro  živou rodinu
10:00 Kostel Za + Zikmunda Ondrušku, manželku, syna a požehnání a ochranu pro živou rodinu
11:30 Kostel Za rodinu Krajčovu a Rejškovu na poděkování za dar manželství a života
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé farníky
PONDĚLÍ 6. 1. 2020 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Bumbálovu a duše v očistci
08:30 Kostel Za * a + farníky
17:00 Kostel Na úmysly účastníků Živého betléma a za všechny dobrovolníky, kteří přispěli k této akci
18:30 Kostel Za učitele a sociální pedagogy a na další úmysly studentů
ÚTERÝ 7. 1. 2020 SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE
06:30 Kostel Za + manžela a rodiče a za živou rodinu
STŘEDA 8. 1. 2020 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze našich farností
18:30 Kostel K nedožitým narozeninám paní Amálie Šimurdové, za živou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK 9. 1. 2020 ČTVRTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Na dobrý úmysl
18:30 Kostel Za + Dagmar Zdráhalovou a její rodinu
PÁTEK 10. 1. 2020 PÁTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za Annu Svobodovou s probou o Boží pomoc a milosrdenství
18:30 Kostel Za naše kostelníky, varhaníky, akolyty, ministranty a zpěváky
SOBOTA 11. 1. 2020 SOBOTA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06:30 Kostel Za + Václava a Františku Stuchlíkovi z Kudlova
18:30 Kostel Na úmysl dárce
NEDĚLE 12. 1. 2020 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Ryšavou, Soldánovu a Badečkovu
10:00 Kostel Za děti pokřtěné v předešlém roce
11:30 Kostel Za živou a zemřelou rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + Jaroslava Jančíka

Děkujeme:

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Kdo včera nemohli přispět a chtěli by, mají tak možnost udělat dnes po kterékoli bohoslužbě při odchodu z kostela.

 

Oznamujeme:

  • V pondělí bude, kromě běžného pořadu, mše sv. i v 17 hod. a to na poděkování za letošní Živý betlém. Společnou intencí budou úmysly zapsané lidmi při této akci. Po bohoslužbě jsou všichni účastníci betléma zváni do klubu Pod kánoí.
  • Škola modlitby bude od tohoto týdne pokračovat pravidelnými setkáními. Pouze ve čtvrtek však bude bez účasti o. Kamila, který má setkání děkanů.
  • U příležitosti svátku Křtu Páně - následující neděli - zveme ty, kteří byli pokřtěni v minulém roce na děkovnou bohoslužbu začínající v 10 hod.
  • Vstupujeme do Aliančního týdne modliteb. Modlitby každý večer v 18 hod. povedou ve Zlínském klubu 204 jiní zástupci křesťanských církví z našeho města.