Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 30. 11. do 8. 12. 2019 - 49. týden

SOBOTA 30. 11. 2019 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 1. 12. 2019 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
08:30 Kostel Za zemřelou Věru Zemanovou a za živou rodinu
10:00 Kostel Za zemřelého Josefa Popelku a celou rodinu
11:30 Kostel Za rodinu Barcuchovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za živé a zemřelé kněze
PONDĚLÍ 2. 12. 2019 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé členy Živého růžence
18:30 Kostel Za programátory a správce počítačových sítí a další úmysly studentů
ÚTERÝ 3. 12. 2019 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
06:30 Kostel Za zemřelé rodiče Omelkovy, Uhlíkovy, prarodiče z obou stran a živou rodinu, s prosbou o ochranu Panny Marie
STŘEDA 4. 12. 2019 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Štérovu a Olivíkovu
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Andělu a Antonína Buričanovy
ČTVRTEK 5. 12. 2019 ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel Za osoby bez přístřeší v našem městě
18:30 Kostel Za celý rod Žmolíkových a Porubských
PÁTEK 6. 12. 2019 SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
06:30 Kostel Za ty, kteří pečují nebo pečovali o úklid fary
18:30 Kostel Za živé a zemřelé rodiny Kubíkovu, Uhrovu a Katovskou
SOBOTA 7. 12. 2019 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel Za ty, co se starají nebo starali o úklid, výzdobu kostela, praní a žehlení kostelního prádla
18:30 Kostel Za zemřelé rodiče Stodůlkovy a syna Františka
NEDĚLE 8. 12. 2019 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 Kostel Za + P. Zdeňka Bordovského, sestru Ninu a rodiče
08:30 Kostel Za + rodiče Novosadovy a živou rodinu Pavelcovu a duše v očistci
10:00 Kostel Za živé a zemřelé farníky
11:30 Kostel Za + manžela Jaroslava, duše v očistci a dar víry pro živou rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
18:30 Kostel Za + manžele Pavlištíkovy, vnuka Honzíka, živou rodinu a duše v očistci