Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 5. do 9. 5. 2021 - 18. týden

NEDĚLE 2. 5. 2021 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za + rodiče Františka a Marii Miklišovy a * rodinu
08:30 Kostel za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel Poutní mše sv. ke cti sv. Filipa a Jakuba
11:30 Kostel za * a + rodinu Holišovou a Postavovou, duše v očistci a poděkování za dar zdraví pro * rodinu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za farníky
PONDĚLÍ 3. 5. 2021 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
18:30 Kostel na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
ÚTERÝ 4. 5. 2021 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za * a + rodinu Štěrbovu a Hlaváčkovu, duše v očistci a nenarozené děti
STŘEDA 5. 5. 2021 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
06:30 Kostel za + Roberta a Růženu Piontkovy, nenarozené děti a duše v očistci
14:00 Kostel pohřeb: Vavrušová Aloisie (1923)
18:30 Kostel za manžela Karla a Boží pomoc a ochranu pro dceru Petru
ČTVRTEK 6. 5. 2021 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:00 Regina 4YOUNG 7.–9. třída
18:30 Kostel za + Stanislava Vrbíka, + rodiče Jana a Anastázii Zvoníčkovy a jejich děti
19:30 Regina 4YOUNG středoškoláci
PÁTEK 7. 5. 2021 PÁTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 Kostel za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Dekárovu a rodiče Šebestovy
SOBOTA 8. 5. 2021 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
06:30 Kostel za * a + kněze a nová kněžská povolání
18:30 Kostel za Evu a Martina Královi s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do společné cesty v manželství
NEDĚLE 9. 5. 2021 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel za rodinu Chvatíkovu
10:00 Kostel za + rodiče Vlastu a Karla Perutkovy a za dar zdraví pro * rodinu a +++
11:30 Kostel za + rodiče Juříčkovy, + manžela Františka, + bratra Františka a * rodinu.
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
 
18:30 Kostel za * a + kněze a nová kněžská povolání
Hlášení farnosti
2. 5. 2021
5. neděle velikonoční

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí                    Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek                    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Pátek                       První pátek v měsíci

NEDĚLE                    6. neděle velikonoční

MŠE SVATÉ

Na základě změny nařízení vlády jsme od 26. 4. zrušili nutnost registrace na bohoslužbách a zákazu zpěvu. Dáváme tak možnost přijít všem, kdo mají zájem. Je však nutné dodržet dezinfikování při vstupu do kostela, rozestupy a respirátory.

Všední dny

 • Ranní v 6.30 h. a večerní v 18.30 h. (obě bez rezervací; večerní přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

Neděle

 • neděle velikonoční – pro kohokoli bez registrace
  • 00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.30 h.
  • Mše v 8.30 h. (přenášena přes internet: farnostzlin.cz/live).

PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 • Od této neděle se už nebude podávat sv. přijímání mimo mši sv.

ZPOVĚĎ

 • 30 min. před každou mší sv. včetně neděl
 • v pátky a neděle od 17 hod.

ADORACE

 • v pátky a neděle od 17 hod.

FARA – kancelář bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu.

SVATBY A POHŘBY – jen se stejným omezením jako při jakékoli mši sv.

JAK MOHU PŘISPĚT DO KOSTELNÍ SBÍRKY

 • Do kostelní sbírky můžete přispět skrze pokladničky nebo platební terminál anebo zasláním daru na farní účet či pomocí QR kódů (farnostzlin.cz/sbirka).

DĚKUJEME

 • Děkujeme za vaše finanční příspěvky při sbírce na křesťanská media. Celkem vynesla 30 518 Kč.

OZNAMUJEME

 • V rámci dnešní pouti vás zveme na svátostné požehnání. Začne v 15 h.
 • Nebe na zemi je“ – animátoři mládeže děkanátu zvou na 4 bohoslužby pro mladé, s katechezí, svědectvím a snad nakopnutím z karanténního pohodlí. První proběhne v našem kostele v pátek 7. května v 18.30 h. Více na plakátu a na webu.
 • V měsíci květnu vás zveme k prožívání májových pobožností. V kostele budou každý všední den po ranní mši sv. a před večerní v 18 h. V kapličkách budou dle rozpisu v Životě farností či na webu. Na Kudlově v neděli, úterý a čtvrtek v 19 h. Předcházet jí bude modlitba růžence.
 • Zveme vás na májová putování. Každou květnovou neděli odpoledne půjdeme k některé mariánské kapli v okolí a zakončíme společnou pobožností. Následující neděli 9. 5. budeme putovat ke kapli P. M. na Pasekách. Sraz ve 14 h. na Kocandě. Rozpis najdete v Životě farností.
 • Sdružení Mary s Meals zve na netradiční pouť, která bude v sobotu 8. 5. vysílána prostřednictvím TV Noe od 10 do 12 h. Promluvu bude mít Kateřina Lachmanová. Bližší informace najdete na plakátku.
 • Připomínáme, že si dárci na opravu varhan mohou ze sakristie odnést víno z arcibiskupských sklepů.
 • Vyšlo další číslo Života farností. Kdo máte možnost vezměte i těm, kteří se v tyto dny nedostanou do kostela.
 • Pod kůrem u bankovního terminálu se nachází čistící prostředky, prosíme o pomoc s dezinfekcí lavic po každé bohoslužbě. Děkujeme.

 

POMÁHÁME POTŘEBNÝM

 • Přispět potřebným můžete finančním darem do pokladničky v kostele pod kůrem pod sochou sv. Judy Tadeáše. Tyto prostředky používáme k přímé pomoci lidem v nouzi, například zakoupením respirátorů a dezinfekcí pro lidi bez domova, kteří jsou momentálně zasaženi nemocí Covid 19, prosíme také o modlitbu za ně.