Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 7. do 1. 8. 2021 - 30. týden

NEDĚLE 25. 7. 2021 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnoučata
08:30 Kostel za farníky
10:00 Kaple sv. Anny v Jaroslavicích poutní mše v Jaroslavicích
10:00 Kostel za + Jiřinu Burianovou
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za uzdravení syna Kryštofa
PONDĚLÍ 26. 7. 2021 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
06:30 Kostel na úmysl dárce 
18:30 Kostel za rodiče Roubalíkovy a Královy, synovce Jindřicha a na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
ÚTERÝ 27. 7. 2021 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
06:30 Kostel za * a + rodinu Chalupovu a Lukášovu
STŘEDA 28. 7. 2021 STŘEDA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + manžele Žofii a Františka Shneiderovy
18:30 Kostel za dar zdraví pro nemocnou a + rodiče
ČTVRTEK 29. 7. 2021 PAMÁTKA SV. MARTY
06:30 Kostel za rodinu Hrdličkovu
18:30 Kostel za + Roberta a Růženu Piontkovy, nenarozené děti a +++
PÁTEK 30. 7. 2021 SV. PETRA CHRYZOLOGA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel za * a + kněze našich farností
10:00 Kostel pohřeb: Cekotová Božena (1935)
14:00 Kostel pohřeb: David Josef (1951)
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel za * a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci
SOBOTA 31. 7. 2021 PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
06:30 Kostel za papeže Františka
11:30 Kostel pohřeb: Martincová Marie (1940)
14:00 Kostel za všechny účastníky farních táborů a jejich vedoucí
18:30 Kostel za Jiřího Tkadlčíka, dvoje rodiče, * a + rodinu Tkadlčíkovu a Zámečníkovu a duše v očistci
NEDĚLE 1. 8. 2021 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky
08:30 Kostel na úmysl dárce
10:00 Kostel ke cti a chvále Boha Otce
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel na poděkování za obdržené milosti a dary, s prosbou o živou víru pro rodinu Válkovu, Andrýskovu, Bartoňovu a Drgovu
  • Do konce července můžete přispět na postižené tornádem do kasičky u sv. Judy.
  • Dnes v neděli 25. 7. jsme zváni na pouť do Jaroslavic. Mše sv. začne v 10 h. Na tento den také připadá první Světový den prarodičů a seniorů. Na webu k tomu najdete poselství papeže, pozdrav arcibiskupa a modlitbu.
  • S ohledem na aktuální opatření pro vycestování na Slovensko jsme se rozhodli pouť na Butkov odložit a zvolíme náhradní program farní pouti v ČR. O náhradním místě a programu pouti budete informováni příští neděli v ohláškách, na webu farnosti a plakátcích.
  • V životě farnosti najdete informace k putování ikony sv. Ludmily, u příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. V naší farnosti bude ikona k uctění od 2. do 22. srpna v kostele každý den (mimo úterý) při večerní mši svaté a v neděli při bohoslužbách. Ve všední dny a v sobotu přes den může ikona putovat po rodinách, je však třeba se přihlásit do formuláře v sakristii.
  • V neděli 8. srpna bude adorační den farnosti, prosíme zapište se v sakristii do seznamu k modlitební stráži.
  • Dnes začínají farní tábory. Mysleme na všechny děti i vedoucí v modlitbě.
  • V sakristii je umístěna provizorní lavice, podle které se budou v budoucnu vyrábět nové lavice do kostela. Nyní nám nejde o posuzování vzhledu, ten je už navržen architekty Říčnými z Brna, kteří koncepci úpravy interiéru vytvořili. Jde o úhly a vzdálenosti, které je třeba nastavit tak, aby lavice byly co nejpohodlnější. Všimněte si především úhlu opěradla za zády, vzdálenosti klekátka a výšky přední části lavice. Kdykoli po mši sv. můžete přijít a odzkoušet. Hlasování o nastavení uděláme po prázdninách.